Nickerie.Net, dinsdag 21 augustus 2012


Bouterse maakt toerismestichting stuurloos

door Ivan Cairo, 21/08/2012

Paramaribo - Precies zes maanden nadat minister Falisi Pinas een nieuw bestuur bij de Stichting Toerisme Suriname aanstelde, is deze vorige week door president Bouterse ontbonden. Bij presidentieel besluit heeft het staatshoofd de Task Force Suriname Tourism Improvement ingesteld en het STS-bestuur aan de kant gezet. De Ware Tijd verneemt dat de regeringsleider niet heeft aangegeven waarom hij deze maatregel heeft getroffen.

Het stichtingsbestuur kreeg de slechte tijding van minister Pinas, die naar verluidt neemt ook in het duister tast over de beweegredenen van de president. Diverse pogingen van de redactie om nader door de minister geinformeerd te worden hadden geen succes.

In het parlement heeft deze kwestie vraagtekens opgeroepen. Palu-assembl�elid Henk Ramnandanlal bracht dit eind vorige week ter sprake in het college. Hij gaf aan, dat in het presidentieel besluit de instelling van de nieuwe taskforce wordt meegedeeld, maar dat er niet is aangegeven of daarmee de STS is vervangen. 'De stichting wordt stuurloos achtergelaten', merkte de politicus op. Van de regering wil hij weten of deze ontwikkeling conform de statuten van de stichting heeft plaatsgevonden en of zaken correct zijn afgehandeld.

Onbegrip

Naar verluidt is in de toerismesector enige beroering ontstaan over de maatregel van het staatshoofd. De Vereniging van Surinaamse Touroperators (Vestor) is blij met de inspanningen van Bouterse om de ontwikkelingen in het toerisme te versnellen. Echter, na lang beraad is er een bestuur gekozen waar de gehele sector content mee was.

'Voor ons is het dan ook onduidelijk dat om onbekende redenen, zonder overleg met hen dit bestuur naar huis is gestuurd. Er heerst nu hierover veel onbegrip binnen de sector', zegt Vestor-voorzitter Ratna Rewat. Een eventueel gevolg op deze maatregel zou een stagnatie van de huidige gang van zaken kunnen zijn, zegt Rewat. 'Er is nu sprake van goede communicatie binnen de sector. Eenieder ziet het belang in dat processen versneld zullen moeten worden als we Suriname op de toeristische kaart willen plaatsen. De Vestor vertrouwt er op dat diverse disciplines binnen de Task Force vertegenwoordigd zullen zijn om dit te continueren en bespoedigen', vervolgt de voorzitter.

Als grootste obstakel ziet de Vestor 'het ontbreken van beleid'. Rewat geeft aan, dat gestreefd moet worden naar meer samenwerking, betere communicatie, en transparantie. 'Dit is een zeer dynamische markt waar men soms te maken krijgt met oneerlijke concurrentie. Hier ligt een taak voor de overheid. De Vestor bestaat uit zeer betrokken leden. Dit heeft volgens haar er in geresulteerd de organisatie door de overheid, het bedrijfsleven, overige belanghebbenden en de media frequent benaderd wordt voor advies en diens visie op ontwikkelingen in het toerisme.-.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

21-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics