Nickerie.Net, vrijdag 24 augustus 2012


Minister Wijnerman: Alleen SLM mag valutabetaling vragen

24/08/2012

Paramaribo - Met uitzondering van de SLM mag geen enkel ander staatsbedrijf betaling in valuta van lokale afnemers eisen voor hun diensten of producten. Ook de Energie Bedrijven Suriname niet. Dat stelde financiënminister Adelien Wijnerman gisteren in het parlement op vragen van assembléeleden. “Het is onacceptabel dat zij (EBS) de gemeenschap opzadelt met het deviezenvraagstuk, voor zover dat nog gebeurt”, zei de bewindsvrouw onomwonden. Indien het nutsbedrijf behoefte heeft aan vreemde valuta, moet het terecht bij de deviezenbanken.

Ze legde uit dat alleen voor de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij een uitzondering is gemaakt en wel bij staatsbesluit. Dit omdat vrijwel de totale operatie van de nationale carrier alsook andere luchtvaartbedrijven in vreemde valuta plaatsvindt. Voorlopig blijft de toestemming voor de luchtvaartsector nog enige tijd gehandhaafd. Maar op termijn zal volgens Wijnerman verandering moeten komen. De mededelingen van de minister kwamen tijdens het debat in DNA over de ontwerpwet Toezicht op Geldtransactiekantoren.

Dollarisatie terugdringen

Wijnerman betoogde dat de regering er voorstander van is dat transacties in Suriname zoveel als mogelijk in de Surinaamse dollar worden gepleegd, zodat de munt stabiel blijft en sterker wordt. “De gemeenschap moet weten, dat de SRD het enige wettige betaalmiddel is in de Surinaamse economie. Voor de regering is dit bewustzijn belangrijk, omdat dat mede een garantie is voor een stabiele wisselkoers”, hield de minister de volksvertegenwoordiging voor. Dollarisatie in de economie moet een absoluut minimum teruggedrongen worden.

Ze zei ook dat Financiën het afgelopen jaar brieven heeft gestuurd naar de verschillende ministeries, met de instructie dat overheidsdiensten geen contracten meer met ingezeten mogen sluiten voor waarin betaling in vreemde munt wordt afgesproken voor hun dienstverlening. “Lokaal geleverde goederen en diensten worden dus met SRD’s betaald”, zei ze. Het ministerie en de Centrale Bank van Suriname zullen consequent toezien op de naleving van deze instructie.

Ongezond

De minister gaf ook met klem aan dat de regering het een “ongezonde zaak” vindt dat bij de financiële afwikkeling van transacties in de gemeenschap valutabetalingen worden geëist. Daarom is samen met de Centrale Bank een beleid ingezet om te komen tot ombuiging van deze gedragslijn. Dit gedrag is helaas in de gemeenschap ingeburgerd, erkent de bewindsvrouw vanaf de periode waarin het land gebukt ging onder een wurgende deviezenschaarste in de jaren tachtig en negentig. Het parlement is van oordeel dat deze periode voorbij is, de deviezenvoorraad van Suriname nog nooit eerder op een zo hoog niveau als nu is en het eisen van valutabetalingen verboden moet worden. Wijnerman wees erop, dat bij wet is vastgesteld dat de prijsaanduiding voor goederen en diensten in de Surinaamse munt moet geschieden. Aanduiding in vreemde valuta mag, maar het bedingen daarvan is verboden.-.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

23-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics