Nickerie.Net, zondag 26 augustus 2012


NVP: districten moeten zelf beslissen over gronduitgifte

Nickerie - Een dependance van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeleid in Nickerie zal niet leiden tot vermindering van corruptie en manipulaties bij de gronduitgifte in het district. Dat zegt de Nickerie Volks partij (NVP) onder voorzitterschap van S. Bindraben Panday in een persbericht.

aded0e189db8a9c988e77d6de2d42d82.jpgHet enige voordeel van een subafdeling van het ministerie zal volgens de NVP zijn dat de Nickerianen niet meer de grote afstand naar Paramaribo zullen moeten afleggen en de daarmee samenhangende kosten zullen besparen. “Het zal immers nog altijd zo zijn dat de eindbeslissingen over toewijzen van gronden in Paramaribo zullen worden genomen nadat de adviserende instanties een oordeel hebben geveld.” De NVP stelt verder: “De mogelijkheid dat papieren verdwijnen dan wel worden vervalst en gronden aan anderen in Paramaribo worden toegekend, dan aan de oorspronkelijke aanvragers blijft nog levensgroot bestaan.”

De politieke organisatie vindt dat dit soort zaken kunnen worden geminimaliseerd en mogelijk worden uitgesloten als de beslissing in het district zelf wordt genomen. NVP is er voorstander van dat “bij wet de gronden worden overgedragen aan de districten en dat de bevoegdheid om grond uit te geven aan het districtsbestuur wordt gegeven.” Zij stelt voor dat bij grote arealen, anders dan woon- en tuinbouwkavels, een advies van de president vereist zou zijn.

De politieke organisatie roept de regering op om het spoedig daarheen te leiden dat het grondbeheer bij wet wordt overgedragen aan de verschillende districten. Hiermee zou corruptie in dit kader worden ingedamd en een verantwoord en efficient grondbeleid worden ontwikkeld, verklaart de NVP.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ NSS

26-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics