Nickerie.Net, vrijdag 31 augustus 2012


Ouders en studenten Natin Nickerie bezorgd

Paramaribo - Ouders en tien derdejaarsstudenten studierichting Medisch Analist van het Natin Nickerie, hebben in een schrijven aan minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov), hun bezorgdheid geuit over een tiental problemen waarmee de studenten in het afgelopen schooljaar geconfronteerd zijn. De studenten kunnen door een achterstand aan praktijkervaring niet doorstromen naar het vierde leerjaar. Ze zijn nog niet beoordeeld over het afgelopen schooljaar. De school ontbeert een goed ingericht laboratorium en instrumenten alsook bevoegde docenten voor theorie en praktijk.

Foto: Minov-minister Shirley Sitaldin

In het schrijven wordt gevraagd naar origineel lesmateriaal, parallel aan de overige Natin-scholen. Ouders en studenten zien graag dat de leerstof vanaf het eerste jaar uniform is met de andere Natin-scholen zodat het examen dat uniform is, met goed gevolg kan worden afgelegd. Het vak microbiologie praktijk moet nog gevolgd worden in het Academisch Ziekenhuis, terwijl het schooljaar reeds afgesloten is. Wanneer dit zal gebeuren, is bij de studenten nog niet bekend.

Ook is de leerstof van dat leerjaar nog niet afgerond, wat de beoordeling stagneert. Door de richtingscoördinator is gesteld dat stageverslagen per 1 oktober 2012 ingediend moeten worden. Volgens de studenten zijn ook de vakken foutenleer en kwantitieve klinische chemie niet verzorgd in het tweede leerjaar. Het vak instrumentenkennis is volgens de gedupeerde studenten slechts gedeeltelijk behandeld in het derde leerjaar.

Volgens de studenten beweert de leerkracht niet te beschikken over de leerstof. Ook tijdens hun stageperiode in het Streekziekenhuis Nickerie hebben de studenten hiaten geconstateerd, wat ook tot bezorgdheid heeft geleid bij de ouders, evenals het feit dat de praktijkleerstof van het tweede en derde jaar in een recordtijd van vier weken is afgewerkt.

Bij het eerste werkbezoek van minister Sitaldin aan Nickerie bijkans twee maanden geleden zijn de problemen van Natin Nickerie reeds voorgelegd aan de bewindsvrouw. Zij had toegezegd met haar directie en staf naar oplossingen te zullen zoeken. Het antwoord is tot nu toe uitgebleven. De studenten maken zich bezorgd, omdat zij moeten doorstromen naar de examenklas. De briefschrijvers vragen de minister om in het belang van de studenten een snelle oplossing te bewerkstelligen zodat het geen verloren schooljaar is.

Zij hebben twee oplossingsmodellen aangedragen, namelijk: dat het laboratorium van het Anne van Dijk Rijstonderzoek Centrum Nickerie (Adron) mét instrumenten door het Minov wordt afgehuurd en indien nodig Paramaribo te vragen de ontbrekende instrumenten in bruikleen af te staan. Het tweede voorstel is dat de vakken instrumentenkennis, foutenleer en kwantitatieve klinische chemie in de vakantie te doceren en/of het studiejaar te verlengen.

De brief is ondertekend door de tien studenten en hun ouders. De ouders die zich hebben verenigd, hebben zich dinsdagavond gebogen over de problemen van hun kinderen en vinden het erg dat de studenten hun rapport nog niet in handen hebben vanwege de eerder aangehaalde problemen.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ No Spang

31-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics