Nickerie.Net, zaterdag 08 september 2012


Bouterse schoffeert rechterlijke macht

President Bouterse heeft tijdens de beëdiging van rechter Mahinder Tedjoe, met zijn ongefundeerde en verontrustende uitspraken, de rechterlijke macht de les willen lezen. Met zijn stekelige uitspraken heeft hij de rechterlijke macht in het openbaar geschoffeerd. Naar het schijnt heeft hij een broertje dood aan de rechterlijke macht.

Het is duidelijk dat hij met zijn bijtend betoog,  de rechterlijke macht een brevet van ongeschiktheid heeft gegeven. De opmerkingen van de president, dat de rechterlijke macht niet reageert op negatieve uitspraken over het functioneren van haar, en dat zij niet eens een persrechter heeft om uitleg te geven, is below the belt. Kan de president ons aangeven in wiens opdracht, de woordvoerster van de krijgsraad  mr. Majorie Sanches is weggehaald?

De president moet eerst maar eens uitleg geven over de ambtelijke willekeur van het kabinet van de president. Dan pas moet hij met een beschuldigende vinger wijzen naar andere instanties. Het is niet de taak van de president om aan te geven wat de rechterlijke macht allemaal moet doen. De president c.q. de regering moet slechts ervoor zorgen dat de rechterlijke macht de tools krijgt om haar werk naar behoren te kunnen doen.  

Het is zeer verontrustend wanneer president Bouterse, zaken die besproken zijn in comitégeneraal in het openbaar verkondigt. De president heeft de geheimhoudingsplicht geschonden. Niemand staat boven de grondwet, ook president Bouterse niet. Het zal me niet verbazen wanneer Eugene van der San met een verklaring op de proppen komt en aangeeft dat de president de geheimhoudingsplicht niet heeft geschonden.

De voorzitter van het parlement Jenny Simons heeft nu de kans om te bewijzen dat het parlement ook tegen de president kan optreden. De samenleving is erg benieuwd of ze even slagvaardig is en met grote spoed, net als de amnestiekwestie, ook deze zaak op de agenda plaatst, om behandeld te worden. Jenny Simons kennende, zal niet meewerken aan deze zaak, ze zal haar voorzitter niet tegen de schenen willen schoppen.  

De president moet zich niet inlaten met zaken die de rechterlijke macht regarderen. De brief die president Bouterse had verstuurd naar het Hof van Justitie, om opheldering te vragen over de zaak van Stanley Brug, ligt ons allemaal nog vers in het geheugen. Hij moet zich houden aan de leer van de scheiding der machten, de Trias Politica. De waarnemend president van het hof, heeft toen juist gehandeld om geen reactie te geven op de brief van president Bouterse.

Het wekt bevreemding bij mij, wanneer de president enerzijds zegt respect te hebben voor de scheiding der machten, en anderzijds wil hij af van de dogma’s over scheiding der machten. Het bekruipt mij het gevoel dat achter de opmerkingen van de president een dubbele agenda schuilt. Kennelijk schuilt er een adder onder het gras. We kennen Bouterse vanaf de jaren ’80 en we weten allemaal dat hij niet van wet en recht houdt. Hij heeft vaak bewezen de grondwet aan zijn grote laars te lappen.  

Door de rechterlijke macht te schofferen heeft de president in feite karaktermoord gepleegd. Klaarblijkelijk wilde hij met zijn denigrerende opmerkingen het Hof uit de tent te lokken om met een tegen reactie te komen. Wijselijk heeft waarnemend president van het hof Cynthia Valstein-Montnor, geen reactie gegeven op de kritiek en laatdunkende opmerkingen van Bouterse over de rechterlijke macht. Het is duidelijk dat de president met zijn laatdunkende uitspraken, de rechterlijke macht in een bepaalde hoek probeert te drukken.

De president is bezig met een psychologische  oorlogsvoering tegen de rechtbank. Kennelijk is de bedoeling van de president om bepaalde leden weg te krijgen van het hof, zodat na vertrek van de leden hij zijn goed gezinde rechters kan benoemen. Ik ben ervan overtuigd dat de rechterlijke macht alle beschuldigingen aan haar adres zal pareren en niet zal ingaan op intimidaties van president Bouterse.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ Ingezonden

08-09-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics