Nickerie.Net, vrijdag 28 september 2012


Castelen: Corruptie vormt ernstige bedreiging

Paramaribo -  Assembleelid Guno Castelen, voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), ziet in de jaarrede van president Desi Bouterse, sterke en zwakke punten. Naast enkele kansen die er zijn als perspectieven, vreest Castelen dat het aspect van corruptie een ernstige bedreiging vormt voor het kabinet. Castelen vindt het dan ook jammer dat het staatshoofd geen woord daarover heeft gezegd. “De president heeft eerder met veel fanfare gezegd en ook laten opnemen in eerdere speeches dat hij de corruptie gaat aanpakken, maar zegt er nu helemaal niets over”, constateert Castelen.

195dc7dea8e9121e1b6adf267af559d9.jpgGuno Castelen, voorzitter SPA

Twee jaarreden

Over het algemeen zegt de parlementariër de indruk te hebben alsof Bouterse twee verschillende jaarreden heeft uitgesproken. “Klaarblijkelijk is de eerste van hem, bijgestaan door zijn adviseur Eddy Jozefzoon, en het tweede deel waarin hij resumeerde is waarschijnlijk van andere beleidsmakers rondom de president”, vermoedt Castelen. Volgens hem verschilt het resumerende deel veel met dat van de rede die de president eerst heeft uitgesproken. “Er komen in de resume veel dingen voor die niet in zijn rede is opgenomen”, meent Castelen.

De politicus mist in de jaarrede concrete indicatoren van hoe het beleid zal worden uitgevoerd. De jaarrede op zich heeft volgens Castelen enkele sterke punten zoals de aanpak van het onderwijs en de sociale sector. “Als dat van de naschoolse opvang zo kan worden uitgewerkt, is dat een prima zaak”, vindt Castelen. En ander sterk punt in de jaarrede is het sociale fonds en de verhoging van de sociale uitkeringen. Dat Bouterse niets heeft gezegd over onder andere, de rechterlijke macht, veiligheid, en criminaliteitsbestrijding vindt Castelen een enorme zwakte in de jaarrede. Hoewel de president heeft gesproken over woningbouw is volgens de parlementariër wederom gebleken dat de regering geen goed woningbouwplan heeft omdat er geen concrete data hierover zijn.

Uitvoeringscapaciteit

Andere zwakke punten in de jaarrede zijn het niet precies aangeven hoe de inflatie zal worden beteugeld, het niet presenteren van hoe het belastingstelsel zal worden aangepakt en hoe het buitenlandse beleid eruit zal zien. Ook over het openbaar vervoer is niets gezegd, alsook niets over welvaartsverdeling. “Het moet duidelijk zijn hoe de welvaartsverdeling rechtstreeks naar de mensen toegaat”, vindt Castelen. De kansen die de regering heeft zijn volgens Castelen de gunstige prijzen op de wereldmarkt voor grondstoffen en de ratings van buitenlandse instituten.

Castelen merkt op dat de president veel gesproken heeft over verdiencapaciteit, maar niet over de uitvoeringscapaciteit van de regering. Voor hem is dat een indicatie dat er bij de regering duidelijk een gebrek is aan planning. “Een voorbeeld is dat eerst wordt aangegeven dat er 18.000 woningen gebouwd gaan worden, daarna ontdekken ze dat er geen grond is om straks ook te ontdekken dat de capaciteit die ervoor nodig is niet aanwezig is. Ik denk dat er een meer integrale planning van zaken nodig is”, meent Castelen. De parlementariër zegt dat het hem is opgevallen dat deze derde jaarrede van Bouterse, minder ambitieus is dan de twee vorige.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ NSS

28-09-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics