Nickerie.Net, woensdag 17 oktober 2012


VHP-boodschap Wereldvoedseldag

Paramaribo - Wereldvoedseldag is een initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN en is sinds 1979 een jaarlijks terugkerend evenement. Deze dag is bedoeld om de aandacht voor het wereldvoedselprobleem te vergroten en meer solidariteit te creŽren in de strijd tegen honger, ondervoeding en armoede. Ieder jaar op 16 oktober viert de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) Wereldvoedseldag. Wereldvoedseldag is een dag waarop voedsel centraal staat en er wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld wordt gevraagd.

Deze dag, op initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO of Food and Agricultural Organisation) van de Verenigde Naties brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen! Voor dit jaar heeft de F.A.O. gekozen voor het thema: Agricultural Cooperatives; KeytoFeeding the World.

Circa 900 miljoen mensen lijden aan honger en armoede, terwijl er nog steeds voldoende mogelijkheden zijn om genoeg voedsel te produceren voor eenieder in de wereld. Een onrechtvaardige verdeling van het voedsel en de oneerlijke wereldhandel, in voornamelijk Agrarische producten, verergeren deze situatie.

Alhoewel in Suriname er geen sprake is van extreme honger en armoede, merkt de Vooruitstrevende Hervormings- Partij op, dat als gevolg van een significante daling van de koopkracht, voedsel steeds minder betaalbaar en bereikbaar wordt voor grote groepen in deze samenleving. Ook de producenten van voedsel en de agrariŽrs, zijn als gevolg van gebrekkige aandacht en ondersteuning zijdens de regering in een netelige positie terecht gekomen.

Aan de noodkreet van de agrariŽrs voor hun vele problemen, blijkt de huidige regering vooralsnog Oost-Indisch doof te zijn. De weinige boerenorganisaties in ons land worden straal genegeerd, laat staan dat zij enige inbreng hebben bij de beleidsformulering en beleidsuitvoering.Voorts is er geen sprake van beleid om de agrariŽrs te organiseren en de vorming van coŲperaties als instrument om op verantwoorde en efficiŽnte wijze voedsel te produceren en te bevorderen.

De VHP is zeer ontstemd dat de vele beloften van de huidige machthebbers ten tijde van de verkiezingen, niet worden waargemaakt en onze voedselproducenten een noodlijdend bestaan hebben. In dit kader dient te worden opgemerkt, dat de veel gebezigde slogan van de President om Suriname te maken tot de voedselschuur van de Regio, slechts een holle frase is.

Moeizaam opgebouwde productiestructuren worden door het slechte beleid van de regering thans kapot geslagen. Voedsel welke wij zelf kunnen produceren wordt in toenemende mate geÔmporteerd, waarbij er duidelijk sprake is van oneerlijke concurrentie dan wel concurrentievervalsing.

De huidige regering heeft, voor wat de Agrarische sector betreft, Suriname in de afgelopen 2 jaren meer geÔmporteerd dan geŽxporteerd. De VHP roept de regering op om dit heilloze pad te verlaten en ondersteuning en faciliteiten te bieden aan de agrarische sector, die groei en ontwikkeling kunnen waarborgen.

Vandaag, op Wereldvoedseldag staan we als partij stil bij de impact die de voedselschaarste heeft op de levens van de allerarmsten op de wereld. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) benadrukt dat zij nu meer dan ooit, samen met alle actoren in de agrarische sector een bijdrage zal leveren aan een eerlijke en duurzame voedselsysteem. De motto van de VHP is: Genoeg eten voor eenieder.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ Ingezonden

17-10-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics