Nickerie.Net, dinsdag 06 november 2012


VHP Divali boodschap

Anno 2012 staat het Divali feest in het licht van bezinning op het leven met als doel, het kwade in ons zelf te overwinnen en om zuiver ethisch inzicht te ontwikkelen en ook als zodanig ernaar te handelen. Op 13 november, vieren de Hindoes over de hele wereld, dus ook in Suriname, het lichtfeest, genaamd Divali. Divali, ook Deepavali genoemd, is een van de belangrijkste feesten binnen het Hindoeïsme.  Het woord is afgeleid van het Sanskriet Dipavali, dat een rij lichtjes betekent. Dipavali is samengesteld uit de woorden “dip” en “avali”. Dip betekent “licht” en avali staat voor “rij”. Vrij vertaald kunnen we dus zeggen dat Dipavali, rij van lichten betekent.

Tijdens Divali vieren we de overwinning van het goede op het kwade, van het licht over de duisternis en van kennis op onwetendheid waarbij de godin Lakshmi centraal staat.  De kern van het Divali feest is de Mahá Laksmi Púja, de verering van de Godin Lakhsmi, de gemalin van God Vishnu, de personificatie van licht en geluk, het symbool van de ideale (huis)vrouw.

Lakshmi betekent Geluk. Het woord 'Lakshmi' stamt af van het Sanskriet woord Laksya, dat betekent ‘doel’.  Het doel van dit feest is om de duisternis uit onze harten te bannen en te streven naar verlichting tot heil van onszelf en van de mensheid. Lakshmi Mata is de Godin van welvaart, voorspoed en geluk, zowel materieel als spiritueel.

Lakshmi wordt vaak afgebeeld als een prachtige mooie vrouw in een mooie rode sari, die op een lotus zit en in haar handen een lotus heeft. Divali wordt ook ter ere van de moeder, de vrouw, de Lakshmi van het huis gevierd. Zij is immers de spil en het symbool van liefde, reinheid, schoonheid, rijkdom, geluk en voorspoed.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij ( VHP) doet een dringende beroep op de gemeenschap om de vrouw, de moeder, meer te respecteren en een veel betere waardering te geven. Als wij conform de Dharma (de hoogste order van onze geloofsovertuiging) denken en handelen, zal het Goddelijk Licht ons zeker bereiken en ons leiden naar de weg der waarheid en duistere krachten verdringen.

Zo zullen wij in staat zijn om slechte eigenschappen zoals hebzucht, afgunst, wrok, onwaarheid en moreel verval te overwinnen. Het is een feest van gemeenschapszin, gezamenlijkheid, reinheid, schoonheid en dus reden om letterlijk en figuurlijk schoonschip te maken.  En het zijn deze dagen waarin mensen elkaar al het goede wensen.

Het is goed om die waarden ieder jaar opnieuw bewust te vieren en uit te dragen. De Vooruitstrevende  Hervormings- Partij (VHP) gelooft in een Surinaamse samenleving met meer welvaart, meer succes, gezondheid en dat Divali velen mag stimuleren om meer liefde en saamhorigheid te hebben voor elkaar.

Vanuit die gedachte wenst de partij u graag een gelukkig lichtfeest toe, en moge het verheven licht ons volkomenheid in gezondheid, geluk en voorspoed schenken en moge dit de eenheid, saamhorigheid en voorspoed van onze Surinaamse samenleving bevorderen. De Vooruitstrevende  Hervormings- Partij (VHP) wenst de totale Surinaamse bevolking maar in het bijzonder de Hindoe gemeenschap een bezinningsvolle, Shubh Divali toe.

In het kader van het Divali -feest organiseert de partij op dinsdag 13 november a.s. in  ‘Stichting Olifant’, een Divali-bijeenkomst voor de gemeenschap. Tijdens deze bijeenkomst mogen  kinderen van 07-12 jaar een vooraf gemaakte tekening met als thema ‘Divali’  inleveren. Van 12.00  tot 13.00 uur is er een lunch-party.

De VHP,

Voorzitter  Chandrikapersad Santokhi

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden

06-11-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics