Nickerie.Net, maandag 26 november 2012


Santokhi negeert uitnodiging Doekhie om naar voren te komen

Nickerie - Parlementariër Rashied Doekhie (NDP/Mega Combinatie) was aanvankelijk niet opgebracht op de sprekerslijst bij de onthulling van het borstbeeld van wijlen Mr. Jagernath Lachmon. Na de toespraak van Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP, werd Doekhie aangekondigd die opeens hem naar voren riep. Santokhi heeft hieraan geen gehoor gegeven.

Doekhie memoreerde de verdiensten van de legendarische politicus Lachmon. “Zijn verbroederingspolitiek komt uiting, ook voor politiek andersdenkenden. Wij zitten vandaag in één huis en zo moeten wij met elkaar verder gaan. Wij moeten elkaar de hand toereiken, echt bij elkaar zijn. Met alle oprechtheid wil ik broeder Santokhi naar voren roepen”, zei Doekhie. Na een stilte, bleek al gauw dat Santokhi geen gehoor hieraan zou geven.

c67faf91d5b9c2a24938983f26b177aa.jpgVHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi te midden van partijgenoten bij het borstbeeld van wijlen Mr. Jagernath Lachmon.

NDP vertrapt protocollaire afspraken

Santokhi om een reactie gevraagd over het niet aanvaarden van de uitnodiging van Doekhie, zegt aan Starnieuws dat hij de sprekerslijst van de commissie ‘Onthulling Borstbeeld’ had ontvangen. Daarin was de naam van Doekhie niet opgenomen. De commissie onder leiding van Joesoef Krionadi van CHM had duidelijke afspraken met de districtscommissaris van Nickerie, Wedperkash Joeloemsingh. Afgesproken was dat nieuwe sprekers in overleg met de commissie geplaatst zouden worden op de sprekerslijst. Dit is niet gebeurd, waardoor het programma van de commissie terzijde is gelegd. Parlementariër Lekhram Soerdjan (VHP/ Nieuw Front) zei dat hij met Krionadi gecheckt had die aangaf dat de lijst ongewijzigd was.

De VHP-voorzitter merkt op dat Doekhie hem zonder enige reden naar voren riep. “Hij is geen gezaghebbende persoon en gaat buiten het protocol om, want na hem spreekt de president. Hij kon niet aangeven waarvoor hij mij nodig had. Indien hij positieve bedoelingen had, kon hij ook naar mij toe gelopen zijn. Ik kan niet op zijn uitnodiging ingaan. Ik ben een voorzitter van een partij met groot draagvlak en hij is een volksvertegenwoordiger. Iedereen was correct in de toespraken, maar hij moest verwijten maken. Met mij valt er geen politieke show op te voeren”, benadrukt Santokhi. De onthulling vond Santokhi een eerbetoon aan de oprichter van de VHP. Daarover is hij zeer tevreden. De VHP was met ruim 1000 personen vertegenwoordigd.

Klik hier voor actuele Foto-updates op onze Facebook-pagina

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS /FOS Network

26-11-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics