Nickerie.Net, dinsdag 04 december 2012


Voorlichtingscampagne over huiselijk geweld begonnen: Taki na Basi!

 Dagelijks worden nog veel mensen in hun rechten geschonden en daar valt huiselijk geweld ook onder. Vandaag is het startsein gegeven van een awareness camapagne ‘Stop huiselijk geweld, TAKI NA BASI’ door het ministerie van Justitie en Politie. “De bedoeling is om de gemeenschap bewust te maken dat geweld niet thuis hoort in een samenleving”, zegt Inez Huijzen-Sedney directeur van Justitie en politie.

83b66d37c31bfa1bcbe6feef570e7136.jpgDirecteur van Justitie en Politie Inez Huijzen-Sedney, geflankeerd door Carlo Landsburg van Stichting de Stem en politie-inspecteur Humphrey Simson. (Foto: Raoul Lith)

Vanaf vandaag zal de samenleving uitgebreide informatie krijgen over huiselijk geweld is, bijvoorbeeld dat het strafbaar is, de daders gestraft worden maar ook begeleiding krijgen. Voor de slachtoffers er hulpverlening aanwezig is.“Communiceren is heel belangrijk, praten kan bij daders helpen om hun agressie te beheersen, waardoor je geen situatie krijgt van geweldpleging“, legt de directeur uit. Praten kan slachtoffers helpen om uit de situatie te komen.

Structureel aanpakken

Het ministerie heeft om huiselijk geweld aan te pakken onder meer een interdepartementale stuurgroep huiselijk geweld, bestaande uit vertegenwoordigers van een zestal ministeries, in het leven geroepen. Ook is een platvorm huiselijk geweld ingesteld waar verschillende vertegenwoordigers van NGO’s zitting in hebben.

“De stuurgroep en het platvorm hebben als gezamenlijk doel het uitwerken van een beleidsprogramma voor de structurele aan pak van huiselijk geweld”, vertelt Carmen Rasam, hoofdofficier van Justitie. “Er is speciale aandacht voor voorlichting, trainingen van de verschillende beroepsgroepen, meldpunten die geplaatst moeten worden en netwerken met verschillende organisaties die hiermee te maken hebben.”

De verschillende districtscommissariaten hebben voorlichtingsfolders, posters en banners gekregen, die ze op strategische plekken mogen zetten. Districtscommissaris Mohammad Kasto van Paramaribo Noord-Oost zegt dat hij honderd procent achter uitbanning van huiselijk geweld staat. Hij zal op het commissariaat, de verschillende BO-kantoren en op strategische ontmoetingsplaatsen in zijn district de posters laten plaatsen. “Het begint allemaal met het afkeuren en niet accepteren van huiselijk geweld”, vindt hij.

Raoul Lith

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / GFC

04-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics