Nickerie.Net, woensdag 19 december 2012


Gestapo-achtige praktijken van de CTU in Suriname

De Gestapo was gedurende haar bestaan een berucht terreurapparaat dat een grote invloed had op het dagelijkse leven. Veel meer dan andere politie-instituten uit de geschiedenis, was de Gestapo een organisatie die zich richtte op alle onderdelen van de samenleving. De Gestapo was een alomtegenwoordig apparaat. In de jaren ’80 hebben we in ons land ook Gestapo-achtige methode gekend. Recentelijk heeft een voorval gedaan waarbij enkele leden van de CTU betrokken waren. Een automobilist werd  hardhandig uit zijn auto gesleurd en met de dood bedreigd. De leden van CTU waren niet alleen gewelddadig tegenover de burger, maar ook twee politieagenten moesten het ontgelden. Het is duidelijk dat de samenleving angst wordt aangejaagd, je krijgt het gevoel van angst dat je je leven geen moment zeker is. Met dit voorval lijkt erop dat de Gestapo methoden van de jaren ’80 weer zijn opgedoken. De CTU leden wanen zich als god in onze samenleving. Ze storen zich aan God noch gebod.  

De CTU is eerder twee keren buiten zijn boekje gegaan. De eerste keer was tijdens de aanhouding van de leden van bende Poeran en het tweede geval betrof de liquidatie van 4 personen, waarbij vermoed werd dat zij de daders waren van enkele roofovervallen. Er zou en onderzoek komen in deze zaak. Tot op heden is het onderzoek  uitgebleven.

We moeten de beruchte uitspraak van de geestelijke adviseur van president Bouterse, Steve Meye, gedaan tijdens een manifestatie van de coalitie op 5 mei 2012 ook niet onderschatten. Ik citeer Steve Meye: mensen die niet willen meewerken aan verzoening, die moeten we identificeren en aanpakken als staatsvijanden. Deze beruchte uitspraak van Steve Meye is een uitstekende voedingsbodem voor het ontstaan van het kwaad.

Als er mensen in dienst worden genomen bij een gewapende macht zonder een antecedenten onderzoek en een psychologische test krijg je dit soort taferelen. De zoon van de president, Dino Bouterse, die wegens drugs-en wapensmokkel tot 8 jaar werd veroordeeld is een topper van de CTU en dat spreekt boekdelen over deze gewapende macht.

De gewapende  macht, de CTU, die geen grondwettelijke basis heeft en direct onder de verantwoordelijkheid valt van de president lijkt almachtig te zijn. Boze tongen beweren dat CTU een synoniem is van de Gestapo en dat veel leden van deze gewapende macht, vrienden zijn van een CTU topper.

De directeur van het Bureau voor Nationale Veiligheid, Melvin Linscheer zegt, dat de politie, als instantie met algemene opsporingsbevoegdheid is belast, heeft in het kader van de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid en bij eventuele overtreding van strafbepalingen, de bevoegdheid om elke Surinamer staande of aan te houden.

Ik wil de directeur van de BNV in herinnering brengen over de kwestie van de Skalian in het Brokopondo stuwmeer. Toen mocht de politie geen onderzoek daar verrichten van “hogerhand”. De politie was gestuit tegen de beruchte “blinde muur”. In De Nationale Assemblee is op verschillende momenten door zowel oppositie als coalitie opheldering gevraagd aan de regering, maar ze hebben tot op heden geen antwoord gehad.

De directeur van BNV zegt dat indien komt vast te staan dat het een en ander zich werkelijk heeft voorgedaan, betuigen wij hierbij onze spijt over het gebeurde en bieden aan de slachtoffers en de samenleving onze verontschuldigingen.

We hebben niets aan verontschuldigingen, er moet een politioneel onderzoek komen in deze zaak. De directeur van BNV weet als geen ander wat Gestapo-achtige praktijken betekent. Zulke praktijken moeten direct in de kiem worden gesmoord.

Als volk, mogen wij ons niet laten intimideren door zulke Gestapo- achtige praktijken, dat gaan wij nooit tolereren, wet en recht moet voor een ieder gelden. Ik hoop dat er werkelijk een diepgaand onderzoek komt in deze vrij ernstige zaak en de daders berecht worden. Deze vrij ernstige zaak mag niet in de doofpot worden gestopt. Ik hoop niet dat Melvin Bouva met een amnestievoorstel komt voor deze daders.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

19-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics