Nickerie.Net, woensdag 26 december 2012


Etnische onrust? -  Steve Meye mist zelfreflectie

In gesprek met GFC, d.d. 16 december liet de heer Steve Meye weten dat hij vreest voor etnische onrust door ingezonden stukken op onder meer Gfcnieuws . Ik heb het vermoeden dat de heer Steve Meye,  kennelijk op mijn ingezonden stukken heeft gereageerd. De heer Steve Meye mag gerust mijn naam noemen. Ik heb nooit iemand aangezet tot etnische onrust en zal dat ook nooit doen. De verschillende bevolkingsgroepen in ons land leven vreedzaam naast elkaar, al hebben ze verschillende religiën. De heer Steve Meye hoeft dus niet te vrezen voor etnische onrust, dat is ver gezocht. Ik heb precies aangegeven hoe bepaalde mensen de gevoelige snaar van de  etniciteit  bespelen.

In mijn artikel: “Broodschrijver Brewster is spoor volledig bijster”, had ik onder meer gesteld dat minister Winston Lackin racistisch bezig is geweest met zijn uitspraak : Die- ras-spora.  Ook de heer John Brewster was racistisch met zijn ingezonden stuk: De VHP en het Die-Ras- Spora spook.

Je merkt duidelijk dat Winston Lackin sarcastisch en etnisch bezig was in het parlement met zijn woordkeus: Die -ras-spora.  En als hij zegt, kijk met wie ik leef, is dat geen garantie dat je niet etnisch bezig bent. Hij moet zijn privéleven  er buiten houden, wij willen niet weten met wie hij leeft.  Hij moet de samenleving niet op een dwaalspoor brengen door te zeggen: kijk met wie ik leef.

 President Bouterse, toen nog geen president, had in 1987 in Ocer gezegd dat de hindostanen de hele dag bezig zijn met kakaré, kakaré ( hij bedoelde dat de hindostanen de hele dag hindostaans  praten). Kennelijk mocht dat niet van Bouterse. Was dat niet racistisch meneer Steve Meye?.

Tijdens een manifestatie van de coalitie op 5 mei 2012 zei de heer Steve Meye het volgende: partijen of mensen die niet willen meewerken aan verzoening, die moeten we identificeren en aanpakken als staatsvijanden. Hier is de heer Steve Meye duidelijk opruiend bezig geweest.

Uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen dat wanneer Steve Meye bij zijn kerk is, schreeuwt hij vaak: weg met Hanuman. Dit is zeer beledigend voor het Hindoe geloof. Laat hij  dit ontkennen. We moeten elkaars geloof respecteren en een warm hart toedragen. 

Derhalve moet de heer Steve Meye, de laatste persoon zijn die over etniciteit ,opruiing en belediging moet praten.  Ik wil het geheugen van Steve Meye even opfrissen met de video : Steve Meye Staatsvijanden (over Amnestiewet). Hij mag de video op You tube bekijken en beluisteren.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

20-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics