Nickerie.Net, woensdag 26 december 2012


De gouden kerst  - vooral voor het vriendenkabinet van Bouterse

Is dit de gouden kerst?  Chaos om een kerstpakket!!!

In de verte zie je fonkelende kerstboomlampjes en flikkerende kerstlichtjes als je door de straten van Paramaribo rijdt. En als je wat dichterbij komt zie je dat er ook tientallen kerstballen en bellen hangen in de kerstbomen. Helaas heb ik geen gouden kerstballen en bellen waargenomen, wellicht hangen ze op het kabinet van de president. Dat we geen gouden kerst tegemoet gaan blijkt uit de vele kerstpakketten die worden verdeeld onder de sociaal zwakkeren door de politieke partijen en andere sociale instellingen. Op de foto hierboven ziet u drommen mensen bij het Leger Des Heils om een kerstpakket te kunnen bemachtigen.

De Raad van ministers heeft de gouddeals tussen de regering en de multinationals goedgekeurd, maar het frappante hierbij is dat ze een document hebben goedgekeurd zonder  onder ogen te hebben gehad. De Raad van Ministers heeft als een mak lammetje naar de slachtbank laten leiden zonder zich te verzetten. Alleen bij deze Surinaamse regering en bij God is alles mogelijk.

Met de verhogingen van de salarissen van de ambtenaren zijn de salarissen van de president en de zijnen enorm gestegen. En daarom zei hij dat we een gouden kerst tegemoet gaan, en met “we” bedoelde hij niet de ambtenaren maar zijn eigen kabinet. Zijn kabinet gaat een royale kerst tegemoet, terwijl de doorsnee armenaar(ambtenaar) met de kruimels moet doen.

Direct na de verhogingen van de salarissen zijn de prijzen van de producten als een raket omhoog gegaan. De grootverdieners van het kabinet van de president voelen de verhogingen van de goederen niet, het zijn de ambtenaren, de AOVérs en de gepensioneerden die steeds diep in hun buidel moeten tasten om de producten te kunnen betalen.

De president van de centrale bank Gilmore Hoefdraad roept de samenleving altijd op, dat zij de buikriem strakker moet aanhalen, terwijl hij zelf dat nier doet, want hij heeft een riant salaris van SRD 80.000. Bij deze regering geldt het gezegde: wie het kruis heeft, zegent zich zelf. De getrouwen van de president worden ook gezegend met het kruis van Bouterse.

Eigenlijk is het gouden kerstsyndroom begonnen toen Ramon Abrahams tijdens een feestvergadering van de NDP te Leiding 11 het gehoor voorhield dat de ambtenaren eind van dit jaar een 13e maand salaris tegemoet mogen zien. Later kwam Henk Ramdien met een andere belofte namelijk, dat de samenleving geen witte maar gouden kerst tegemoet mag zien.

Bouterse neemt seniorenburgers in de maling

Tijdens de ‘Bigi Sma Dey te Colakreek had president Bouterse bij de seniorenburgers de verwachting gewekt dat de AOV verdubbeld zou worden. Terwijl de senioren opmaakten voor de beloofde gouden kerst werden zij onaangenaam verrast met de mededeling dat er in december geen verhoging van de Algemene Oudedags Voorziening wordt doorgevoerd.

Nu wordt door de president in alle toonaarden ontkend dat hij de senioren de AOV verhoging had beloofd. Bij de viering van kerst met senioren in het Flamboyantpark zei de president dat er een grove misverstand was ten aanzien van de beloofde AOV verhoging. Het was geen grove misverstand maar een grote grap van de president.

Als er geen verhoging was aangekondigd hoe is het mogelijk geweest dat die mededeling van die verhoging op de website van de president stond vermeld: “dat de president tijdens de ‘Bigi Sma Dey’ op 4 november te Colakreek een AOV verhoging heeft aangekondigd”. Derhalve blijkt hieruit wel degelijk dat de AOV verhoogd zou worden.

Als het kabinet van de president na meer dan een maand komt met een bericht dat de verhoging van de AOV een misverstand was, is dat gewoon een kolderiek. Dan kan je de hele administratie van het kabinet in de prullenbak gooien en de website opdoeken.

Ik hoop dat de regering spoedig de seniorenburgers die jarenlang hun krachten hebben gegeven aan Suriname, tegemoet komt met een flinke verhoging, desnoods 3 maal wat ze nu krijgen, want de absurde verhoging van de government take van benzine en de prijsstijgingen van goederen diensten zijn ze verworden tot de bedelstaf.

Cliff Limburg blijft zich verzetten tegen de waarheid

Apart van dit onderwerp het volgende: van een vriend heb ik vernomen dat Cliff Limburg op woensdag 19 december jongstleden in zijn programma “Brokobana tori” op radio SRS is uitgevaren tegen mij over het artikel onder de kop: Gestapo- achtige praktijken”. Als je de waarheid verkondigd en als dat niet past in he straatje van bepaalde personen worden ze nijdig als een tarantula (spin).

De vriend vertelde mij dat de geïnstrueerde bellers en hij zelf flink te keer zijn gegaan tegen mij. En dat hij ook op de media heeft afgegeven die mijn artikel gepubliceerd hebben. Ik zelf luister nooit naar dat  haatzaaiende programma Brokobana tori. Een presentator die normen en waarden aan zijn laars lapt en aan riooljournalistiek doet kan ik zo iemand helemaal niet serieus nemen. Hierbij wens ik hem een gouden kerst toe.

Geen gouden kerst, maar in elk geval een vredig kerst

Door het uitblijven van de beloofde 13e maand salaris voor de armenaren (ambtenaren) en het uitblijven van de AOV verhoging voor de seniorenburgers is de gouden kerst in de mist opgegaan. Daarom kan ik de u geen gouden kerst toewensen. Hierbij wens ik de hele natie maar in het bijzonder de Christenen een gezegende maar bovenal een vredig kerst toe. Moge de Here u allen zegenen.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden / Fos Network

25-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics