Nickerie.Net, maandag 31 december 2012


Santokhi: 2012, jaar van ontgoocheling

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft geen woorden genoeg om uit te drukken hoe groot de ontgoocheling van het Surinaams volk is geweest in 2012. “Een jaar van gebroken kiezersbeloftes”, betitelt hij het haast afgelopen jaar. Grootschalige corruptie, onbehoorlijk bestuur van verschillende ministers en het falende huisvestingsbeleid, somt Santokhi in één adem op als hij het regeringsbeleid onder de loep neemt. Van de chaos van het onderwijsbeleid die resulteert in tegenvallende schoolprestaties en de verruwing van de criminaliteit is het Surinaams volk volgens de VHP-voorman ook niet vrolijker geworden. Hij vindt het zorgwekkend dat de aangifte bereidheid is verminderd en de tevredenheidsgraad van slachtoffers is gedaald.

392f1684b9d334c8c8cc172b8a5d1842.jpgVHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi

Milieu-kwesties als kwikvervuiling bij de goudwinning, kaalkap, maar ook de toenemende verkeerscriminaliteit, heeft Santokhi aan de kaak gesteld tijdens zijn afsluitingsbijeenkomst in Stichting ‘De Olifant’. De aanname van de Amnestiewet in april markeert hij als een absoluut dieptepunt voor de rechtsstaat. Hij was niet te spreken over de minachtende bejegening van de Rechterlijke macht door de regering.

Macro-economische stabiliteit ontbreekt

De VHP-voorman kon het niet nalaten het “zeer verkwistend buitenlands beleid, de verslechtering van de openbare dienstverlening en de ondermaatse realisatie van gestelde beleidsdoelen van deze regering” nogmaals aan te kaarten. Hij heeft erop gewezen dat ondanks er meer inkomsten het land binnenkomen, de stabiliteit op macro-economisch gebied ontbreekt evenals een behoorlijk sociaal-maatschappelijk beleid voor de kansarmen in de samenleving.

De VHP en haar NF-partners zijn met deskundigen bezig de gouddeals met de multinationals diepgaand te bestuderen, waarmee Santokhi aangaf dat het laatste in deze kwestie nog lang niet is gezegd. De vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en de vrijheid te leven zonder angst of vrees, heeft hij ook meegenomen in zijn terugblik.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en is allang verankerd in de grondwet van democratische rechtsstaten. Het is echter geen vrijbrief om te kwetsen noch om schaamteloos oordelen te verkondigen over mensen. Met elke vrijheid dient gewetensvol te worden omgegaan. Eerbiediging van de waarheid en het respecteren van de medemens zullen in acht moeten worden genomen. “Alleen zo zal het geschreven en gesproken woord een wapen kunnen zijn tegen corruptie en misbruik van macht en een schild kunnen vormen voor de democratie.”

Voor Santokhi scoort de regering een onvoldoende bij het naleven van deze rechten en koestert hij geen hoge verwachtingen van het regeerbeleid in 2013.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

31-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics