Nickerie.Net, donderdag 10 januari 2013


Inzaaiperiode afgesloten met 24.100 hectare

De inzaaiperiode loopt vandaag af. In totaal is er 24.100 hectare ingezaaid. Dit is veel meer dan de voorspelde 20.000 hectare van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) regio west. Het district Saramacca heeft 100 hectare ingezaaid. De rest van de inzaai heeft in het district Nickerie plaatsgevonden. Dit zegt onderdirecteur Landbouw, Soeresh Algoe, aan Starnieuws.

54ac769ad0439e75a76eb2fdc1011c92.jpgAlgoe merkt op dat enkele boeren nog bezig zijn met de inzaai. Hij denkt dat uiteindelijk 25.000 hectare gehaald zal worden. De boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier hebben dit seizoen niet kunnen inzaaien, vanwege de aanhoudende droogte en de zoutwatergrens. Maar, de landbouwers te Middenstandspolder hebben wel kunnen inzaaien. Dit heeft ervoor gezorgd dat 24.100 hectare is ingezaaid.

Er was veel kritiek geleverd op de rijstsector en de achteruitgang hiervan. LVV heeft de natte en droge infrastructuur aangepakt om landbouwers tegemoet te komen. Ook is gebleken dat boeren zich schuldig maken aan achterstallig onderhoud van secundaire lozingen. Deze worden niet opgehaald waardoor ook andere landbouwers de dupe ervan worden.

Tal van plannen

Er zijn tal van plannen voor de rijstsector voor het komende jaar. Op 25 november tekende president Desi Bouterse in Nickerie een raamovereenkomst met China voor projecten in de agrarische sector. Afgesproken is dat China zal helpen om de rijstrassen te verbeteren en daarnaast nieuwe te helpen ontwikkelen met hoge productie. Verder zal China Suriname bijstaan met aquacultuur, fruitteelt en het opzetten van een productieverwerkingsfabriek. Badresein Sital, coördinator van het Rijstorgaan, heeft tijdens een persconferentie aangegeven dat tegen eind 2013 tenminste twee parboiled fabrieken met een capaciteit van vijf ton per uur operationeel zullen zijn. Met deze fabrieken kan een redelijk deel van de geproduceerde padie omgezet worden in een kwalitatief hoger product dan rijst. De voorwaarden hiervan zal zijn dat de boeren gebruik moeten maken van kwalitatief goed zaaizaad.

Soedeshchand Jairam, die vanaf januari 2013de scepter zal zwaaien te Adron, heeft als hoogste prioriteit de landbouwsector een boost te geven. Daarnaast heeft Jairam het Comité voor Behoud Landbouwsector opgericht. Algoe heeft goede vooruitzichten voor de landbouwsector in 2013. Ook de samenwerking met belanghebbenden in deze sector is goed. Daarnaast heeft het ministerie diverse trainingen verzorgd op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij.

Wanita Ramnath

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

10-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics