Nickerie.Net, donderdag 10 januari 2013


Bestrijding huiselijk geweld in Nickerie prioriteit voor Benschop

Nickerie - Gewestelijk Politiecommandant Stanley Benschop wil dit jaar extra aandacht schenken aan huiselijk geweld dat een stijgende trend vertoont in zijn district. Ook aan het aantal aanrijdingen en diefstallen in het district Nickerie zal hij prioriteit geven. Benschop benadrukt dat ook de andere probleemgebieden zijn volle aandacht zullen krijgen.

317d0a5995b0a640d76355ef0307a284.jpgHuiselijk geweld is enorm gestegen. In 2011 waren er 136 gevallen geregistreerd. Het afgelopen jaar is dat aantal gestuwd naar 216. Benschop merkt op dat meer mensen - 80 procent hiervan zijn vrouwen - openlijk hierover praten en opkomen voor zichzelf. Het geeft aan, zegt hij, dat het vertrouwen binnen de gemeenschap van Nickerie in het korps is gegroeid. Een van de redenen hiervan is dat de slachtoffers een goede behandeling krijgen op het politiestation. Ze worden goed ontvangen en zien de positieve resultaten, waardoor zij meer vertrouwen hebben in de politie.

De vrouwen overschrijden de eeuwenoude drempels en durven te praten, merkt Benschop op. “Vaak willen zij hebben dat wij hun partners gewoon aanspreken en met een waarschuwing wegsturen naar huis. Dit helpt in de meeste gevallen wel.” Om huiselijk geweld terug te dringen, wil de politietopper alle belanghebbenden in het district betrekken en dan een beleid op dit gebied uitstippelen.

Meer in verzekering gesteld

Gekwalificeerde diefstal vertoont een lichte daling. In 2011 noteerde 665 gevallen en het afgelopen jaar 590. Ook aanrijdingen in het district zijn afgenomen; in 2012 zijn er 723 aanrijdingen en 2011 noteerde 847. De meeste betrokkenen zijn bromfietsers. De voorlichting naar de gemeenschap toe was opgevoerd en zal hieraan verder worden gewerkt. “In 2012 hebben wij één verkeersdode minder gehad dan het jaar daarvoor,” stelt de gpk. Het afgelopen jaar zijn er tien verkeersdoden in Nickerie gevallen.

De politie-statistieken van het rijstdistrict tonen dat er meer personen in verzekering zijn gesteld. 513 personen in 2012 in vergelijking met 489 in 2011. Het aantal dossiers dat naar het Openbaar Ministerie is opgestuurd, was in 2012 ook aanzienlijk meer: 628 in vergelijking met 481 in 2011. In totaal is er in 2011 aangifte gedaan van 2.524 zaken; vorig jaar waren dat 2.455 afgiften. Van de landelijk gepleegde 280 gewapende overvallen, neemt Nickerie twee voor zijn rekening.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

10-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics