Nickerie.Net, vrijdag 11 januari 2013


LVV vraagt boeren om geen irrigatiewater te verspillen

Door de aanhoudende droogte kampen veel landbouwers in Nickerie met een tekort aan irrigatiewater. De drie Wakaypompen die in werking zijn gesteld, verbeteren de situatie niet veel. Onderdirecteur Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en coördinator Guido van der Kooye van regio-west vragen de landbouwers om zuinig met het irrigatiewater om te gaan.

9bf7f1e083f2319d90eba153c377e5ff.jpgDoor de extreme droogte ontvangen de meeste boeren geen water via de zwaartekracht en moeten zij het irrigatiewater pompen. Algoe merkt op dat iedereen op hetzelfde tijdstip pompt, waardoor er op een gegeven moment geen water meer in het afvoerkanaal overblijft. Daarnaast is de verdamping op de rijstarealen groot.

Waterkalender

De Wakaypompen lagen twee dagen stil, omdat er geen brandstof was. Hun inwerkingstelling heeft niet gezorgd voor een grote terugdringing van het watertekort, zegt Algoe. Hij legt uit dat er hooguit een waterpeilverschil van 10-15 cm kan zijn geweest. “De droogte is de grootste boosdoener,” verklaart hij.

Ook zou een waterkalender, waarbij er vastgesteld zou worden welke delen in Nickerie op welke dagen mochten pompen, niet werken. Algoe benadrukt dat alle boeren nu dringend water nodig hebben voor de bemesting en dat een waterkalender in dit geval niet zou werken.

Zuinig met water

Algoe vraagt de landbouwers om hun afvoer dicht te houden. Er is al 50.000 liter extra brandstof geleverd, zodat de Wakaypompen draaiende gehouden kunnen worden. Verder is Openbare Werken Nickerie bezig om de primaire lozingen in de Hampton Courtpolder op te halen.

Van der Kooye zegt aan Starnieuws dat hij bezig is na te gaan wat de eventuele obstakels zijn en hoe LVV de boeren zou kunnen helpen. “Aan het extreem droge weer kunnen wij niets doen”, benadrukt hij. “Het is daarom erg belangrijk dat de boeren zuinig omgaan met het irrigatiewater. Bij controle blijkt vaak dat zij water verspillen. Zij halen hun secundaire lozingen niet op, waardoor het irrigatiewater niet door kan stromen naar de rijstarealen.”

Wanita Ramnath

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

10-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics