Nickerie.Net, woensdag 16 januari 2013


Districtscommissaris Joeloemsingh huldigt echtparen

Nickerie -  Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Nickerie heeft negen echtparen gehuldigd op het districtscommissariaat. Enkele van deze jubilarissen hebben 60 jaar lang lief en leed met elkaar gedeeld; de anderen gaan al 50 jaar samen door het leven. “Deze koppels zijn een goed voorbeeld voor de jongere generatie”, zegt de dc aan Starnieuws.

dbdafd93a622d393d6095702fbdada6f.jpgJubilarissen die zijn gehuldigd.

Joeloemsingh vindt het een hele eer om zeven jubilarissen die 50 jaren met elkaar door dik en dun zijn gegaan en twee die al 60 jaren getrouwd zijn, te huldigen. “Onze seniorenburgers hebben een goede basis gevormd voor een goed gezin en wij moeten ze opvolgen. Deze echtparen zien er ook erg goed uit en zij zijn gelukkig met elkaar en hun kinderen”, deelt Joeloemsingh mee. De jubilarissen kregen allen een enveloppe mee en konden onder het genot van een hapje en een drank van gedachten wisselen met elkaar.

De negen jubilarissen zijn: Soekha-Jawalapersad (50), Kartodikromo-Djaman (50), Redjosetiko-Soeroredjo (60), Hermelijn-Dorwart (50), Nora-Wielzon(60), Manredjo- Djamin (50), Amet-Kartowidjojo (50), Ramdin-Kanhai (50) en Mac Intosh-Gentle (50).

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

16-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics