Nickerie.Net, woensdag 16 januari 2013


Vision 2030 : Natievorming en grotere stuurkracht

Paramaribo - Op zaterdag 19 januari wordt in de Beurshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aan de Kernkampweg een nationale conferentie gehouden met als titel ‘Dialoog en Consensus over een duurzame toekomst: Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision’.  Het doel van de conferentie is om planmatiger en in grotere eenheid te bouwen aan de toekomst. De voorbereiding en uitvoering van de belangrijkste voornemens nemen meer dan één regeertermijn in beslag en komen met lange termijn plannen beter tot hun recht.

Gedacht kan worden aan het uitbannen van armoede, verbeteren van het onderwijs, het omvormen van ons land tot voedselschuur van de regio en het structureel oplossen van het energievraagstuk. Het gezamenlijk bepalen en uitvoeren van de nationale ontwikkeling schept groot draagvlak, is regeringoverstijgend en organiseert alle krachten in dezelfde richting. Lange termijn planning leidt zo tot natievorming en vergroot de stuurkracht van de samenleving.

 Ook de veranderingen in de wereld noodzaken om nauwkeuriger te letten op ontwikkelingen die van grote invloed zijn op ons land. De gevolgen van de toenemende bevolkingsdruk, veranderende machtsverhoudingen en de bescherming van de aarde zullen van grote invloed zijn, ook op onze mogelijkheden.

Voor de conferentie is een brede vertegenwoordiging van de Surinaamse gemeenschap uitgenodigd, van politici, ondernemers, vakorganisaties, religieuze organisaties, ngo’s, wetenschappers tot studenten en jongeren.

Tien nationale en internationale bekende deskundigen zullen aan het woord komen te weten Crispin Gregoire M Sc, dr. Inyang Ebong-Harstrup, Femia Ramlakhan-Wesenhagen M Sc, dr. Hans Breeveld, prof. dr. Marten Schalkwijk, drs. Chandi Jethu, drs. Amwedh Jethu, prof. dr. Henry Ori, drs. Marthelise Eersel en Soeresh Gobardhan MD.

De conferentie is geinitieerd door de VHP maar wordt belangrijk gesteund door het kabinet van de President, de Centrale Bank van Suriname, de Democratie Unit van de UvS, de UNDP, de KKF, bedrijven en organisaties. Ook personen die in binnen- en buitenland ervaring hebben opgedaan bieden enthousiast hun medewerking aan.

Voor deelname is nog een beperkt aan plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen mailen naar surinamevision2030@gmail.com.


TENTATIEF DAGPROGRAMMA CONFERENTIE

Dialoog en consensus over een duurzame toekomst

Aanzet tot Suriname’s 2030 vision - 19 Januari 2013 -

Dagvoorzitter Mr. Urmila Joella-Ramlagansing

08.15 am – 08.55 am Inloop en registratie

OPENINGSESSIE

09.00 am Volkslied

09.05 am - 09.10 am Welkomstwoord Coördinator Cie Vision 2030: Drs. K. Raghoebarsing

09.10 am – 09.25 am Openingstoespraak door Voorzitter VHP Chandrikapersad Santokhi

09.25 am – 09.50 am Openingstoespraak door de President v/d Republiek Suriname Z.E. D.D. Bouterse

 

EERSTE SESSIE INTERNATIONALE ERVARINGEN

09.50 am - 10.00 am Inleiding: The UNDP and long term visions Crispin Gregoire M Sc

10.00 am - 10.20 am Inleiding: Long term visions: why and how – The international experience Dr. Inyang Ebong-Harstrup

10.20 am – 10.40 am Inleiding: Vision 2030 - The Caribbean experience Femia Ramlakhan-Wesenhagen M Sc

10.40 am – 11.10 am Plenaire discussie

11.10 am - 11.30 am Koffiebreak

 

TWEEDE SESSIE SURINAME LESSONS LEARNED

11.30 am - 11.50 am Inleiding: Democratische randvoorwaarden voor ontwikkeling Dr. Hans Breeveld

11.50 am – 12.10 pm Inleiding: Ervaringen met en lessen uit lange termijn plannen Dr. Marten Schalkwijk

12.10 pm – 12.40 pm Plenaire discussie

12.40 pm – 13.40 pm Lunch

 

DERDE SESSIE ECONOMIE EN BESTUUR IN DE TOEKOMST

13.40 pm - 14.00pm Inleiding: Financiële en economische ontwikkelingen I Drs. Chandi Jethu

14.00 pm – 14.20 pm Inleiding: Financiële en economische ontwikkelingen II Drs. Amwedh Jethu

14.20 pm – 14.50 pm Plenaire discussie

 

VIERDE SESSIE SOCIALE ONTWIKKELING IN DE TOEKOMST

14.50 pm - 15.10pm Inleiding: Onderwijs en duurzame ontwikkeling Dr. Henry Ori

15.10 pm – 15.30 pm Inleiding: Van Vision 2020 naar Vision 2030: Investeren in gezondheid in de 21 ste eeuw Drs. Marthelise Eersel

15.30 pm – 15.50 pm Inleiding: Natievorming: Nationale en individuele verantwoordelijkheid Drs. Soeresh Gobardhan

15.50 am – 16.20 am Plenaire discussie

16.20 pm – 16.30 pm Koffiebreak

 

SLOTSESSIE

16.30 pm - 16.45 pm Samenvatting en conclusies: the way foreward

16.45 pm - 17.00 pm Slottoespraak door de voorzitter VHP Chandrikapersad Santokhi


Paramaribo, 15 januari 2013

UITNODIGING aan de MEDIA

Ter gelegenheid van het 64 jarig bestaan van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) op 16 januari 2013, organiseert de partij een nationale conferentie gerelateerd aan de uitdagingen waarvoor onze natie staat. Het thema van de conferentie is:

Dialoog en Consensus over een duurzame toekomst Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision

Het beschikken over een nationale lange termijn visie wordt toenemend erkend in de hedendaagse globaliserende en complexer wordende wereld. Daarin hebben opinies van deskundigen een plaats maar evenzeer behoren de aspiraties van het volk door te klinken in het bepalen van de ontwikkelingsrichting van de natie. Het participatieve proces in de lange termijn visie is daarom even belangrijk als het uiteindelijke lange termijn plan dat tot stand komt.

Met deze conferentie wordt een aanzet gegeven tot bewustwording en initiatie van het proces tot ontwikkeling van een 2030 Vision voor ons land. Dit willen wij bereiken door een brede nationale participatie. Daartoe zal een brede vertegenwoordiging van de gemeenschap worden uitgenodigd waaronder representanten van het nationale bestuur, politieke partijen, het bedrijfsleven, de vakbeweging, het maatschappelijk middenveld, wetenschappers en vooral ook jongeren. Gerenommeerde sprekers van nationaal en internationaal niveau zijn uitgenodigd voor het verzorgen van inleidingen.

De conclusies en aanbevelingen zullen aan de Regering worden aangeboden.

De media worden uitgenodigd op twee manieren t.w.:

1. Als participant.

De media vormen belangrijk deel van de gemeenschap met grote verantwoordelijkheid. Hun inzichten voor de lange termijn zijn eveneens belangrijk.

2. Als pers.

Voor verslaglegging hebben journalisten de gelegenheid om de eerste presentaties bij te wonen en desgewenst ‘live’ te verslaan tot het moment waarop de eerste discussieronde start (dus tot 10.40 uur). De discussies zullen niet in aanwezigheid van de pers plaatsvinden. Van 12.40 – 13.40 verwelkomen wij u graag voor de lunch: u kunt desgewenst interviews doen. En daarna verwelkomen wij u weer in de slotsessie van 16.30 – 17.00 uur waarin de conclusies en ‘the way forward’ worden gepresenteerd.

Voor nadere informatie en afstemming is beschikbaar de heer Shailendra Girjasing.

Datum conferentie: zaterdag 19 januari 2013 Tijd: 09.00 – 17.00 uur (let op richtlijnen hierboven!) Locatie: KKF Beurshal – Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Paramaribo

Ingesloten treft U het dagprogramma.

Voor deelname als participant, vult u aangehecht formulier in en retourneer naar surinamevision2030@gmail.com.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

15-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics