Nickerie.Net, vrijdag 18 januari 2013


Aantijgingen EBS directeur Vaseur tegen VHP ongegrond

Paramaribo - EBS directeur Kenneth Vaseur zei onlangs dat de VHP c.q. toppers van de partij zich schuldig hebben gemaakt aan plagiaat. Het is duidelijk dat het doel daarvan is om de VHP in diskrediet te brengen. Verder gaf hij aan dat de EBS moedwillig door de twee voorgaande NF-regeringen is gemanoeuvreerd in een deplorabele financiŽle positie. De VHP wijst al deze verdachtmakingen en gemene aantijgingen resoluut van de hand.

Het is evident dat deze aantijgingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en niet op bewijzen, en derhalve zijn deze aantijgingen ongegrond. Als de directeur zegt dat hij precies weet wie binnen EBS dit naar ze heeft geforward moet hij de PG inschakelen. Het is evident dat de directeur geen aangifte kan doen vanwege het simpele feit dat de EBS geen bewijzen heeft.

De directeur van de EBS moet zijn eigen falend beleid niet in de schoenen schuiven van de VHP. Wanneer de directeur zegt dat de EBS werkelijk een energieplan heeft en dat uitgelekt is, wil dat zeggen dat de leiding niet in staat is zijn confidentiŽle informatie te beveiligen. Daarmee geeft zij zichzelf een brevet van ongeschiktheid.

De voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, heeft tijdens de persconferentie bij de viering van 64 jaar VHP gezegd, dat de VHP geen enkele behoefte heeft om plagiaat te plegen. Verder gaf hij aan dat de EBS het masterplan maar aan de gemeenschap moet tonen. Wij hebben het nog nooit gezien, aldus Santokhi.

De VHP-voorzitter merkte verder op dat de partij beschikt over een energiecommissie. In deze commissie hebben de deskundigen nationale en internationale studies verricht om te komen tot het duurzame energieplan van de VHP.  De VHP is voorstander van blijven investeren in de energie en hydroprojecten. Zij wil zelfs overgaan tot groene energie.

Visie en enkele opmerkingen van de VHP Energiecommissie:

         De VHP heeft een Ontwerp gemaakt voor een Nationaal Energiebeleid voor Suriname. Dit initiatief komt voort uit de constatering dat (1) energie voor de ontwikkeling van Suriname cruciaal is en (2) er op dit moment grote zorgen zijn over de continuÔteit van de energievoorziening. Dit komt niet in de laatste plaats door het gebrek aan visie over deze materie bij de regering en de EBS.

         De directeur van EBS, dhr. Vasseur, heeft aangegeven dat door de VHP gebruik is gemaakt van een zogenaamd beleidsplan van de EBS. Wellicht is het omgekeerde het geval. 

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / VHP

18-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics