Nickerie.Net, dinsdag 22 januari 2013


DOE vindt conferentie Vision 2030 succesvol

Carl Breeveld, voorzitter van de DOE-fractie, vindt dat een lange termijn visie voor Suriname van groot belang. Hiervoor heeft hij vaker gepleit in en buiten De Nationale Assemblee. 'Succesvol', zo beoordeelt DOE de conferentie 'Dialoog en consensus over een duurzame toekomst aanzet tot Suriname’s 2030' georganiseerd door initiatiefnemer VHP. Dit mede om de brede maatschappelijke benadering.

fe63a829b22e4e28f894f050c47167c3.jpgNationale Conferentie ter gelegenheid van 64 VHP

Naast de vele aanwezigen kreeg de VHP concrete ondersteuning van het Kabinet van de President, de Centrale Bank van Suriname, de UNDP, de Democracy Unit en de Kamer van Koophandel en Fabrieken. DOE is van mening dat het gepresenteerde zeer relevant is voor de gemeenschap. Vandaar dat bevindingen over deze conferentie kenbaar gemaakt moeten worden.

Doe heeft aan de president in De Nationale Assemblee gevraagd alles in het werk te willen stellen om politieke partijen, het bedrijfsleven, de vakbeweging, religieuze organisaties, de Universiteit en andere maatschappelijke groepen samen te brengen voor brainstorming hierover. De president reageerde daarop door te stellen dat hij er werk van zou maken.

Instemming DOE

De conferentie was verdeeld over vier sessies te weten:

Het deed DOE goed om te vernemen dat dwars door lezingen van de inleiders en statements van participanten heen, onderwerpen waarvoor de partij zich al jaren sterk maakt als eminent voor de ontwikkeling van Suriname, aan de orde kwamen, zoals:

DOE hoopt dat het niet blijft bij deze eendaagse conferentie, maar dat er verdere stappen genomen worden tot realisatie van Vision 2030 in het belang van het land.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

22-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics