Nickerie.Net, dinsdag 12 februari 2013


Districtenindeling Suriname - herstel oude grenzen district Nickerie

06/02/2013

Tot april 1983 telde Suriname negen districten. In dat jaar werd bij decreet van 24 februari 1983, S.B. no 24 op grond van een aantal criteria bepaald dat Suriname voortaan niet negen, maar tien districten zal tellen. Na een herindeling van het land werd gecreŽrd het district Sipaliwini, dat tot op dat moment niet bestond. Gevolg van deze herindeling is dat met name de districten Marowijne en Nickerie grote delen zijn kwijtgeraakt. Nickerie dat tot op moment bijna de helft van Suriname besloeg (ongeveer 65.000 vierkante kilometer) werd teruggebracht naar slechts ongeveer 5.000 vierkante kilometer (Coronie is thans groter dan Nickerie).

Oorspronkelijke kaart van District Nickerie. In 1983 werd dit district qua oppervlakte door het militaire reigime van Bouterse gedecimeerd tot het bovenstukje. De geschiedenis heeft geleerd dat het nieuw ontstane district Sipaliwini, dat onder direct toezicht kwam van de militairen, een ware speelveld werd van drugshandelaren. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de bestaande airstrips.

Grote delen rijk aan natuurlijke hulpbronnen zoals bauxiet, goud, koper (Bakhuysgebergte), hydro-energie (Kabaleborivier), toeristische trekpleisters (Blanche Marie- en Wonotobovallen), verschillende Indaanse dorpen (Apoera, Section, Washabo, Kwamalasamutu) werden afgescheiden van dit district, dat werd teruggebracht tot een agrarisch gebied, met alleen nog rijst en bacoven als (export)product.

Inmiddels blijken deze producten niet genoeg economische activiteiten (goed betalende werkgelegenheid) en kapitaal op te brengen om Nickerie verder tot groei te brengen. Nickerie zou er baat bij hebben als de natuurlijke hulpbronnen in zijn voormalig gebieden tot ontwikkeling zouden komen en de weg langs het Corantijnkanaal werd afgemaakt en tot een volwaardige weg naar Apoera-Bakhuysgebergte-Blanche Marievallen zou worden gemaakt. Uiteraard zal dit afgescheiden gebied spoedig moeten terugkeren in de boezem van het district ten einde de economische bronnen van Nickerie formeel te maximaliseren, zoals in het verleden het geval was. De oliewinning voor de kust van Nickerie zal in de toekomst ook kunnen bijdragen tot een multipliereffect in de Nickeriaanse economie.

De argumenten genoemd in het decreet dat ten grondslag ligt aan de herindeling van de districten lijken meer op drogreden om met name Nickerie te verkleinen, ten einde te voorkomen dat het district mogelijk separatistische neigingen zou kunnen krijgen, gelet op de politieke bewegingen in de jaren vijftig (Nickerie Onafhankelijke Partij) en later in de jaren zeventig (Shew Radhakishun, Hindoe Parij Suriname met zijn idee van een West-Suriname, dat bij Nederland zou horen en een onafhankelijke Oost-Suriname) en sinds 2010 de Nickerie Volkspartij (NVP) die geen afscheiding wenst, maar zeer aparte regionale issues voorstaat dan de landelijke partijen.

De argumenten zoals genoemd in het decreet zijn: de woonintensiteit en de bereikbaarheid binnen het district (hoe bereikbaar is Sipliwini thans?), de ontwikkelingspotenties van het gebied (Nickerie is dus afgesneden van zijn ontwikkelingspotenties), de mogelijkheid tot overzichtelijkheid (hoe overzichtelijk is Sipaliwini? Er zijn zeven commissariaten nodig om het district te beheren), het min of meer een eenheid vormen en de identiteit van de bewoners (raciale gronden dus?). Het is duidelijk dat de argumenten om tot een herindeling van de districten ver gezocht zijn en geen valide gronden zijn.

Het district Sipaliwini blijkt niet te zijn geworden wat het zijn moest. Zijn bestaan is in strijd met de normen zoals vastgelegd in het decreet Districtenindeling 1983. Het blijkt thans noodzakelijk om zeven bestuursressorten te creŽeren om het district bestuurbaar te maken. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest van de creatie van het district? Dan had men Nickerie met al zijn natuurlijke hulpbronnen kunnen laten voor wat het was en bijvoorbeeld drie bestuursressorten (Noord-, Midden- en Zuid-Nickerie) kunnen creŽren.

Gezien de actuele situatie met betrekking tot het district Sipaliwini is het aan te bevelen om in elk geval Nickerie terug te brengen naar oude grenzen en hem zijn natuurlijke ontwikkelingspotenties teruggeven.-.

Drs. Krishna S. Brindaben Panday (Politicoloog)

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT / Fos Network

04-02-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics