Nickerie.Net, vrijdag 22 februari 2013


Verklaring Nieuw Front over niet ondersteunen Ramdin

Het Nieuw Front heeft een verklaring uitgegeven over het niet ondersteunen van de kandidatuur van ambassadeur Albert Ramdin als Secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

Albert Ramdine68eb13b405d44517007b339f1f0865f.jpg

Het is bekend dat binnen het Inter-Amerikaanse systeem hoge posities ingevuld worden op basis van deskundigheid, politiek lobbywerk en subregionale spreiding. Het is ook bekend dat Suriname, in de persoon Albert Ramdin, al geruime tijd fungeert in de tweede positie van de OAS en al voldoende bekend is met het inter-Amerikaans systeem. De regering heeft vaker gesteld dat zij binnen haar beleid Surinamers zal positioneren in hoge internationale en regionale posities. Nu de gelegenheid zich voordoet voor een Surinamer om voor de hoogste positie binnen de OAS te gaan, wijkt zij af van haar beleidsstandpunt. Tevens blijkt dat de regering van Suriname een besluit neemt, zonder nog een lobby proces op gang te hebben gebracht in de regio, om de kansen voor de persoon Albert Ramdin te versterken.

Zonder goed overleg met de persoon van Albert Ramdin om een strategie uit te zetten en zonder te lobbyen wordt op voorhand geconcludeerd, dat hij onvoldoende steun zou hebben, is onvoorstelbaar en een teken van zwakte, maar ook een slecht en zwak buitenlandse strategie. Geen enkel land zal vertellen dat zij onze kandidaat zal ondersteunen, als Suriname geen officiŽle voordracht doet. Dit behoort tot de Basics of election diplomacy! Vanuit het beleidsvoornemen van de regering om zoveel mogelijk Surinamers geplaatst te krijgen binnen internationale organisaties had Suriname het voortouw kunnen nemen met het Caricom voorzitterschap (jan 2012-juli 2012) om op het hoogste niveau de Caricom landen zover te krijgen om Surinames kandidatuur te ondersteunen. Hiermee zou Suriname reeds 15 van de 34 stemmen veilig gesteld kunnen hebben.

Daarnaast zou Suriname met het aanstaande voorzitterschap van Unasur (juli 2013) een unieke gelegenheid hebben om ondersteuning voor zijn kandidatuur te verkrijgen binnen de Zuid-Amerikaanse gemeenschap. Kortom, binnen de Caricom en Unasur zou Suriname met een goede lobbycampagne, de verkiezing van een kandidaat voor een topfunctie van OAS, nagenoeg veilig kunnen stellen. Door te gaan voor deze hoge positie binnen de OAS zou Suriname een belangrijke brugfunctie kunnen vervullen tussen Latijns-Amerika en het Caribische gebied, maar ook in het kader van het integratie proces op het westelijk halfrond. Door niet te streven naar deze positie heeft de regering van Suriname de belangen van Suriname in nationaal en regionaal opzicht te grabbel gegooid.

Het is tevens bekend dat Caricom-lidstaten, die voor 45% deel uitmaken van de OAS, nog nimmer een kandidaat hebben vooruitgeschoven voor de functie van Secretaris-Generaal van de OAS. Door te gaan voor deze hoge positie zou Caricom voor de eerste keer in haar geschiedenis de positie van Secretaris-Generaal kunnen bekleden. Door niet te streven naar deze positie heeft de regering van Suriname ook de belangen van Caricom onzorgvuldig behartigd, zonder voldoende afstemming met de Caricom zelf. Bovendien kiest Suriname, op basis van een besloten bilateraal overleg tussen de president van Suriname en de president van Guyana, om een Guyanese kandidaat te ondersteunen voor de tweede positie van de OAS, boven een Surinamer, die voor de eerste en hoogste positie zou kunnen gaan, en laat de regering van Suriname hiermede blijken, dat zij zich a-nationaal opstelt en niet adequaat kan opkomen voor de belangen van Surinamers en Suriname.

Het is wederom gebleken met deze zaak, dat de regering Bouterse-Ameerali: - Geen serieus buitenlands beleid voert. - Een a-nationaal beleid voert, en schade toebrengt aan eerbare burgers van het land. - Geen beleid voert, waarbij de belangen van Suriname en het hiermee gepaard gaand nationaal belang goed afgewogen worden - Haar eigen landgenoten de kansen ontneemt, om zich te profileren op regionaal en internationaal niveau. - De belangen van Surinamers ondergeschikt maakt aan belangen van buitenlanders. - Geen transparantie wenst in zaken, waarvan de samenleving omstandig en duidelijk geÔnformeerd moet worden. - Geen beleid voert op basis van behoorlijk bestuur. Het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling keurt deze schandelijke handelswijze van de regering af en roept de regering op om niet te sollen met belangen van Suriname en Surinamers.

Paramaribo, 21 februari 2013.

Het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

22-02-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics