Nickerie.Net, vrijdag 01 maart 2013


Mulo Wageningen blijft ‘in trance’

Ouders van leerlingen die de Muloschool Wageningen bezoeken, vinden dat de schoolleiding te lang heeft gewacht voordat zij acties heeft ondernomen. De ouders zullen zich vandaag tot de inspectie wenden om te vragen wat voor oplossing het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft voor dit probleem.

6b86bc2ee40d0ef578efdf4be62d4382.jpg“Als er geen oplossing komt, zullen wij genoodzaakt zijn om onze kinderen af te schrijven van deze school en ze elders in het district te plaatsen,” zegt een bezorgde ouder. Onderwijs-inspecteur Rita Chotoe-Sanchit stelt dat ouders vrij zijn om hun kinderen af te schrijven.

Ook vandaag was het weer raak. Nadat gisteren weer een leerling gewoon uit de klas stapte en in de gang ging staan, heeft dit geval zich vanmorgen herhaald. Het kind werd aangezegd om weer les te volgen, waarop zij niet reageerde. Het meisje stond een poosje in de gang, ging de klas weer binnen en begon stoelen en tafels te trekken en te stoten.

De andere kinderen zijn gesommeerd uit de klas te gaan, waarna de moeder van de leerling is gebeld. De ouder ging in gebed met het kind, echter zonder resultaat. De moeder heeft het kind meegenomen naar huis. De schrik zit er bij de andere scholieren in. De ouders van de pupillen van deze school komen vanmiddag bij elkaar en zullen besluiten hoe verder te gaan.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

28-02-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics