Nickerie.Net, zondag 10 maart 2013


Levensberoving overschaduwt Internationale Dag van de Vrouw

Paramaribo - Aan de vooravond van de herdenking van de Internationale Dag van de Vrouw, is de twintigjarige Leanne Gordon doodgeschoten door korporaal Wilgo Druiventak van de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Velen hebben geschokt gereageerd op dit drama dat zich woensdagavond voltrok. Asha Mungra, voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen (USV), vindt het een ernstig signaal dat nu weer een vrouw op gewelddadige wijze om het leven is gekomen.

ee8fc07452bc66d9da8c6f4de91b929e.jpgVan de 26 levensberovingen van vorig jaar, hebben 14 personen door huiselijk geweld het leven gelaten. (Bron: KPS)

Uit cijfers gepresenteerd door korpschef Humphrey Tjin Liep Shie aan het eind van het vorige jaar blijkt dat van de 26 levensberovingen, 14 te wijten is aan huiselijk geweld. Mungra vindt deze ontwikkeling schrikbarend. "We worden steeds meer geconfronteerd met ernstige vormen van geweld tegen vrouwen, die zelfs de dood tot gevolg heeft. Ondanks de vele Internationale Verdragen voor de bescherming van de vrouw tegen elke vorm van geweld, schijnt het geweld juist toe te nemen", zegt USV in een verklaring.

Herdenken vermoorde vrouwen

De USV verklaart zich solidair met vrouwen overal op de wereld die strijd voeren tegen de schending van mensenrechten en onderdrukking. De organisatie spreekt haar afkeuring uit over de mensonterende groepsverkrachting in India. Deze Vrouwendag is voor de USV een dag van bezinning waarbij wij alle vrouwen wil herdenken en eren die door geweld van het leven beroofd zijn.

De USV is verheugd dat president Desi Bouterse concrete stappen heeft ondernomen om de kwetsbare groepen tegemoet te komen door verhoging van de kinderbijslag en de AOV. Ook het naschoolse project biedt opvang en bescherming voor kinderen en een oplossing voor de werkende moeders. De USV juicht het toe dat er een commissie huiselijk geweld geďnstalleerd is en spreekt de hoop uit dat op korte termijn concrete acties zullen worden ondernomen om huiselijk geweld tegen te gaan.

Betere nazorg

Uit het onderzoek ‘Social Work 2011’ is gebleken dat het slecht gesteld is met de nazorg in het district Nickerie. Aanbevolen wordt om zo spoedig mogelijk een opvangtehuis voor slachtoffers op te zetten in het district Nickerie. Aangifte van een slachtoffer van geweld zonder opvangmogelijkheden heeft geen zin en kan zelfs tot grotere gevaren leiden voor het slachtoffer. Ook een opvangtehuis voor kinderen in Nickerie(Opa doelie) is noodzakelijk. Kinderen die seksueel gemolesteerd zijn worden naar de stad gestuurd, de vreemde omgeving en isolement is een ernstige psychische belasting voor een reeds getraumatiseerd kind.

De USV vraagt ook bijzondere aandacht voor de bemensing van het Bureau slachtoffer hulp in dit district. Uit gesprekken met diverse betrokkenen, burgers en uit eigen ervaring ontbreekt het de huidige leiding gevende van dit bureau aan sociale en communicatieve vaardigheden welke van bijzonder belang is voor dit bureau. Open communicatie is een vereiste voor begeleiding van slachtoffers en daders van geweld.

Werk aan de winkel

De USV pleit voor een opleidingsinstituut voor social workers in het district Nickerie. Verder wenst zij de commissie te adviseren om regionaal (districten/ binnenland) social workers te werk te stellen op politieposten om probleemgezinnen te identificeren en te begeleiden. Het ministerie van Binnenlandse zaken is overeenkomstig de wettelijke taakstelling verantwoordelijk voor het Nationale genderbeleid dat optimale participatie van de vrouw in het ontwikkelingsproces in Suriname mogelijk moet helpen maken.

De USV verwijst hierbij naar de bekendmaking van de resultaten van de Global Gender Gap index van 111 landen bekeken van 2006- 2012. Hierbij wordt een correlatie gemaakt tussen de gender gap van een land en haar nationale competitiveness, inkomsten en ontwikkeling. Vrouwen vormen de helft van het potentieel talent van een land. Dit rapport is een boodschap voor politici om hun competitiveness en ontwikkelingspotentiaal te vergroten, elk land dient vrouwen dezelfde rechten, verantwoordelijkheden en mogelijkheden te bieden als mannen. Het is betreurenswaardig dat Suriname voor economische participatie en opportunity index (106) de laagste performing country is van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Terwijl Guyana (42) en Trinidad en Tobago (43) veel hoger scoren. Wat onze genderbeleid betreft is er nog veel werk aan de winkel.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

10-03-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics