Nickerie.Net, dinsdag 02 april 2013


VHP- Paasboodschap

Met Pasen staan Christenen wereldwijd stil bij de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Pasen is het feest van de overwinning van het leven op de dood, want door de opstanding van Christus is ook aan ons allen de opstanding uit de dood geschonken. Onder welke moeilijke omstandigheden wij hier in ons aardse leven ook moeten doormaken, welke beproevingen ons ook bezoeken, met welke angstbeelden ons diegenen ook proberen te verlammen die ons de toekomst proberen uit te tekenen zonder in het bezit te zijn van echt spiritueel vermogen, wij moeten altijd met een gerust vertrouwen en vreugdevol in het leven staan. De Heer verlangt van ons geen onmogelijke opgaven. De ziel van iedere mens aansprekend, roept Hij steeds en steeds weer op: ‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Om te voelen en begrijpen hoe zacht en licht dat juk is dat de Heer op onze schouders legt, moeten we leren goed te doen aan naasten en niet-naasten. Deze christelijke houding ten opzichte van de naaste impliceert ook betrokkenheid bij de natie, bij het eigen volk en zorgen voor het gezin. Je hoeft maar één keertje de voldoening te voelen van een juiste, goede daad die een ander ten goede is gekomen, of dat nou is binnen het gezin, op het werk, in de parochie of eenvoudigweg in de omgang met buren en bekenden. Dat gevoel van voldoening is in staat uit te groeien tot een vrolijke, optimistische perceptie van het leven, als die niet uit persoonlijke belangen maar vanuit een oprecht hart verrichte goede daden een deel van ons leven gaan worden. Alleen dan ook zullen wij veranderingen ten goede op maatschappelijk niveau ervaren, wanneer wij de aanwezigheid van een onverbrekelijk verband erkennen tussen de door ons verrichte goede daden en het maatschappelijk welzijn.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is ervan bewust dat het Surinaamse volk ernstig gebukt gaat onder steeds toenemende armoede, discriminatie, vrees en angst en vertrapping van wet en recht. Laten we Pasen aangrijpen om het onrecht tot het verleden te laten behoren. Laat het een ieder van ons gegeven zijn dat wij in de geest van Pasen gezamenlijk zullen inzetten voor land en volk.  Laten wij ook vriendelijk en barmhartig te zijn, eerlijk en van goede wil tegenover anderen en met hen lief en leed te delen. De vooruitstrevende  hervormings- Partij feliciteert de gehele natie met het heilige Paasfeest. Moge de hulp en zegen van de waarlijk uit de dood verrezen Heer ieder van ons vergezellen in ons verdere leven. 

Bezinningsvolle dagen en vrolijk Pasen toegewenst.

Voorzitter VHP,

Chandrikapersad Santokhi

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

30-03-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics