Nickerie.Net, dinsdag 02 april 2013


Watermanagement Nickerie brengt werkbezoek aan Nederland

Nickerie - Een delegatie onder leiding van (dc) districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh brengt van 8 tot en met 12 april een werkbezoek aan Nederland. Het gaat om de uitvoering van het project van de Europese Unie (EU) 'Capacity Building for Integrated Watermanagement Nickerie, West Suriname'.

1e4c531924c7d414e76e08ddb2f335d3.jpgDe Wakaypompen spelen een centrale rol in het watermanagement van Nickerie.

Tijdens deze werkperiode zal de eerste vergadering plaatsvinden van de stuurgroep van het project, waarin de dc samen met Manodj Hindori van het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP) en Otto Ferf Jentink van Wereld Waternet zitting in heeft. Voorafgaand aan dit bezoek zal het project management team, waarin Richenel Small van OWMCP is opgenomen, bijeenkomen om de vergadering van de stuurgroep voor te bereiden. Ook zullen de vorderingen en de toekomstige activiteiten van het EU-project aan de orde worden gesteld. In de delegatie van Suriname zitten naast de dc en de functionarissen van OWMCP ook Charles Perk, coördinator regio West en zijn collega Guido van der Kooye van LVV.

Vol programma

OWMCP meldt dat voor de ambtenaren in Nederland een speciaal programma in elkaar gezet, waarbij zij een ontmoeting zullen hebben met collega's en hun ervaringen uitwisselen. Zij zullen ook een rondleiding krijgen bij het Waterschap Rijn en IJssel. Tijdens het werkbezoek zullen er workshops worden gehouden over verschillende onderwerpen. Waterschappen en regionaal beheer, legger en keur, watergelden, maaionderhoud en beheer van kunstwerken komen aan de orde en door de delegatie er zullen ook bezoeken worden gebracht aan een papierfabriek in Doetinchem, een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een drinkwaterzuiveringsinstallatie.

Op het programma staat er ook ontmoeting met de dijkgraven en andere notabelen uit Amsterdam en Doetinchem. Door de EU zijn er fondsen beschikbaar gesteld om dit project te financieren. De samenstelling van een platform voor goed waterbeheer in Nickerie zal ruim aan de orde komen.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

02-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics