Nickerie.Net, vrijdag 05 april 2013


Dood Chavez betekent ook dood mislukte Socialisme

In 1992 zei Hugo Chavez het volgende: Socialisme of de dood. Helaas, met de dood van Chavez gaat de socialistische revolutie van Hugo Chavez een gewisse dood tegemoet. Nicolás Maduro heeft beloofd om Chávez zijn revolutionaire, anti-imperialistische en socialistische nalatenschap te behouden. De voormalige buschauffeur, vice president Nicolás Maduro, is niet in staat de socialistische revolutie uit te voeren. Hij mist het charisma, terwijl Chávez wist hoe hij de emoties van het volk kon bespelen. Hij ging vaak bij het arme deel van de bevolking en danste en zong met hun mee en bovendien kregen ze gratis goederen.

Over de doden niets dan goeds zegt men weleens. Helaas moet ik zeggen dat Hugo Chavez voor veel meer ellende heeft gezorgd dan voor welzijn en welvaart. Bij zijn aantreden als president in 1999 beloofde hij de armoede en de corruptie te bestrijden. In de praktijk bleek echter dat hij vooral uit was op het versterken van zijn eigen macht.

Hij wilde controle hebben over de oliesector en de dollars. Velen zijn de mening toegedaan dat Hugo Chavez veel heeft gedaan voor de armen in Venezuela. Dat betwijfel ik ten zeerste. Heeft Hugo Chavez werkelijk een welvarend land achtergelaten? Heeft hij gezorgd voor duurzame ontwikkeling? Nee, want met veel sociale projecten is het verkeerd afgelopen.

Ondanks de miljarden oliedollars die het land binnenstromen en veel bedrijven en industrieën zijn genationaliseerd kan Venezuela niet in haar eigen voedsel voorzien. De economie is uiterst zwak.

Venezuela blijft kampen met stroomstoringen ondanks de miljardeninvesteringen. Volgens critici wekken de centrales te weinig energie op en zijn veel hoogspanningskabels stuk vanwege een gebrek aan onderhoud. Venezuela is het meest corrupte land van Zuid-Amerika. De criminaliteit is heel erg hoog. In 2012 was het moordcijfer 21.700.

Venezuela kampt momenteel met een enorme inflatie en er is een nijpend tekort aan voedsel. Terwijl de oliedollars binnenkomen, is de gewone Venezolaan er financieel niet op vooruit gegaan. Als er welvaart is in Venezeula, hoe schommelt de inflatie op jaarbasis dan tussen de 30 en 35%? Chavez heeft gezorgd voor schijnwelvaart, het proces van de ondergang.

Privatiseringen en grootse infrastructuurprojecten moesten het land vlot trekken, maar de agenda verzandde in corruptie en vriendjespolitiek. De kring rond Chavez  monopoliseerde de afgelopen jaren de macht en duldde weinig kritiek. Chavez heeft het volk teleurgesteld en nu kijken velen de andere kant op.

Chavez heeft een verziekt land achtergelaten. De gestegen staatsuitgaven voor sociale programma’s  en de wurging van het particulier kapitaal verlammen de economie. Chávez verspilde miljarden aan verslindende sociale projecten, alleen om de stem van de armen te kunnen bemachtigen.

De regering van Chavez onthoudt haar bevolking bewust de toegang tot voedsel en duurzame ontwikkeling. Door gebrek aan voedsel worden de mensen immers afhankelijk van de regering, en dan wordt er gratis goederen verdeeld. Zij past het model van Noord-Korea toe, de bevolking honger laten lijden en dan sinterklaas spelen.

De  presidentsverkiezingen in Venezuela naderen met rasse schreden. Binnen twee weken zullen Nicolas Maduro en Henrique Capriles tegen elkaar opnemen bij de komende Venezolaanse presidentsverkiezingen. Veel analisten zijn van mening dat Nicolas Maduro de verkiezingen zal winnen.

Hoewel Maduro kan profiteren van de populariteit van Chavez, denk ik dat Henrique Capriles een goede kans maakt om de verkiezingen te winnen. Bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar kreeg Henrique Capriles heel weinig tijd om via de staatszenders campagne te voeren maar had toch een goed resultaat behaald.

Hij verloor nipt de presidentsverkiezingen van Hugo Chavez. Tijdens het bewind van Chavez waren de kiezers, vooral de overheidsambtenaren, bang om op de kandidaat van de oppositie te stemmen. Chavez was een demagoog, populist en zijn stijl van regeren was autoritair. Nu Chavez overleden is, staat voor het volk de weg open om te kiezen voor de sociaal- democraat Henrique Capriles.

Steeds meer mensen, vooral de armen, hebben ingezien dat de socialistische revolutie van Hugo Chavez, het land economisch naar de afgrond heeft geleid. Zijn socialisme is uitgelopen op een grote mislukking. Henrique Capriles heeft ook beloofd sociale projecten uit te voeren en gezegd een sociaaldemocratische president te willen zijn.

Suriname

Bouterse hanteert ook het model van Chavez namelijk, het socialisme. Hij heeft de regeerstijl van Hugo Chavez overgenomen. De socialistische revolutie van Bouterse is ook gedoemd te mislukken. Hij verdeelt ook gratis goederen, maakt vaak onnodige dure reizen en laat onnodige populistische projecten uitvoeren. De corruptie is wijd verbreid binnen de overheid.

Net als Chavez, jaagt Bouterse ook hoog opgeleid kader van andere partijen weg, waardoor het beleid op de ministeries maar niet op gang komt. President Bouterse ging er altijd prat op in interviews en tijdens de campagnevoering in 2010 dat hij verjonging en hoog opgeleid kader wil hebben voor diverse functies.

Helaas constateren wij dat Bouterse helemaal afgeweken is van zijn standpunt. Het benoemingsbeleid van Bouterse is niet in overeenstemming met wat hij had beloofd namelijk, verjonging. Tegenwoordig worden alleen maar opa’s, oma’s, vrienden en familie benoemd op hoge posten. Ook de voormalige buschauffeur Bisnoepersad Dalloesingh is benoemd tot voorzitter van het stichtingsbestuur Streekziekenhuis Nickerie.

In de Ware Tijd las ik dat de regering van Bouterse kampt met serieuze betalingsproblemen. Het kan een afleidingsmanoeuvre zijn van Bouterse om het beloofde sociaal-akkoord niet uit te voeren, zoals de verhoging van de AOV. Wellicht probeert Bouterse ook de onderhandelingen met de onderwijsbonden, die een loonsverhoging eisen, te traineren.

Als de minister van financiën zegt dat er voldoende geld is, waarom dan op de noodrem trappen? Door de autocratische regeerstijl en de financieel en economisch mismanagement van Bouterse c.q. de regering zijn er meer problemen geschapen dan opgelost.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden / Fos Network

05-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics