Nickerie.Net, vrijdag 12 april 2013


Kleine padieboeren verworden tot slaven van opkopers

Nickerie - De slavernij is reeds lang afgeschaft, maar het schijnt dat de padieboeren nog steeds slaven zijn van de opkopers/verwerkers/export eurs”, zegt een zeer gebelgde voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) Harrinandan Oemraw. Volgens Oemraw zijn de opkopers van padie bezig de boeren te misleiden door aan te voeren dat vanwege een daling van de wereldmarktprijs zij genoodzaakt zijn een lagere prijs te bieden voor een baal natte padie. Is het helemaal niet zo dat de prijs op de wereldmarkt gedaald is van U$ 520 naar US 480 per ton? Oemraw zegt dat volgens zijn calculaties de opkoopprijs van padie SRD 82 per baal van 79 kg moet zijn.

Bij aanvang van de oogst werd SRD 80 per baal geboden door de opkopers. Deze prijs is stelselmatig gedaald naar SRD 75, vervolgens naar SRD 72,50 e nu is de opkoopprijs SRD 70. Ook het districtsraadslid (dr) Rajeshwar Parmessar van Nickerie is niet te spreken over de berichten die de wereld zijn ingestuurd over een dalende prijs van rijst op de wereldmarkt.

Het dr-lid verwijst dit verhaal naar het rijk der fabelen. Hij roept de belangenorganisaties op zich te bundelen en een eenheid te vormen om zodoende gezamenlijk de strijd tegen het onrecht dat de padieboeren wordt aangedaan door de opkopers/exporteurs, aan te vechten. “De boeren moeten nu eindelijk krijgen wat hun toekomt voor hun product”, aldus Parmessar.

Oemraw merkt op dat hij nog nooit de opkopers heeft horen zeggen dat de wereldmarktprijs van rijst aan het stijgen is. “Het enige dat je ze hoort zeggen is dat de prijs daalt”. Hij schuift de schuld voor de lage opkoopprijs die nu geboden wordt ook in de schoen van een districtsraadslid van Nickerie en van een volksvertegenwoordiger, die gezegd zouden hebben dat de opbrengst dit seizoen goed is en de prijs hoog.

Hij vraagt zich af ze twee seizoenen geleden toen de prijs laag was en de opbrengst laag, dat ook niet gezegd hadden. Toen hebben ze hun mond gehouden”, zegt de SPBA-voorman. Volgens Oemraw kan nu ook nog niet gesteld worden dat er een hoge opbrengst behaald is, omdat nog niet de hele oogst binnen is.

Er zou volgens hem nu een calculatie gemaakt moeten worden van wat al is afgeoogst en wat nog binnengehaald moet worden. Aan de hand daarvan kan volgens Oemraw een berekening gemaakt worden van de gemiddelde padieopbrengst. De SPBA heeft volgens hem die calculatie reeds gemaakt. Volgens zijn schatting ziet het er naar uit dat de gemiddelde opbrengst zal variëren tussen de 59 en 62 balen per ha.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

12-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics