Nickerie.Net, dinsdag 16 april 2013


Gajadien: Regering heeft geen businessplan gepresenteerd

Paramaribo -  Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) vindt dat de regering een degelijk businessplan moest presenteren voor de gouddeals met Iamgold en Surgold. Hij constateert dat de regering geen antwoord heeft gegeven op indringende vragen, waardoor er geen sprake is van transparantie. Hij meent dat er natte vingerwerk is verricht.

045c3d7ed7f75b7782fb5132de0264c8.jpgAsiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP)

Gajadien, die deel uitmaakt van de commissie die de openbare behandeling voorbereid heeft van de gouddeals, was niet in het land toen de debatten plaatsvonden. Hij heeft in commissieverband actief geparticipeerd en de discussies in het parlement via internet gevolgd. Terug in Suriname, zegt het assembleelid aan Starnieuws dat de regering kritische vragen te veel heeft benaderd als ‘het komt van de oppositie’. De voorstellen van de oppositie over de delfstoffenovereenkomst is daarom volgens hem onvoldoende overgenomen.

Goedkope energie

“Nauwelijks heeft het parlement de machtigingswet en goudovereenkomst met Iamgold voor de uitbreiding goedgekeurd, of wij merken vanuit de multinational de drang voor goedkope energielevering en naar eventuele concessies binnen de circa 620,000 hectare, bekend staat als ‘area of interest’. Ik begrijp de houding van de regering niet, om goede discussies in het parlement te vermijden, door niet een gedegen businessplan in belang van het land te presenteren”, stelt Gajadien. Hij vindt dat transparantie en verantwoording basiselementen zijn die bij een goed bestuur horen. Dit is ook duidelijk zo verwoord is in de grondwet.

Verschillende cijfers

“Als de Staat productie wil stimuleren en daarvoor overeenkomsten wenst aan te gaan, is het een deel van de zaak, maar als de overheid mede-investeerder is, dan is dat een heel andere zaak. Dan kunnen wij niet toestaan dat met gemeenschapsgelden natte vinger werk wordt verricht, om vervolgens te ondervinden dat wij het anders hadden moeten aanpakken”, stelt het assembleelid. Hij vindt dat de regering met een gedegen businessplan op de proppen moest komen.

Deze behoefte werd volgens hem groter toen minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen tijdens de behandeling van deze overeenkomsten cijfers presenteerde, die verschilden met die van de goudbedrijven en de onderhandelingscommissies. De minister gaf aan dat bij een goudprijs van 1/3 deel (500 US$ per troy ounce) van de huidige verkoopprijs en een rentepercentage van 9% voor de investeringen van de Staats N.V., er nog sprake zou zijn van ‘breakeven’. De onderhandelingscommissie heeft deze berekening gemaakt op een goudprijs van 1035 US$ per troy ounce en dat de multinationals nog praten van een 'cash cost' van boven de 600 US$ per troy ounce.

Zwakte

Gajadien ziet het nu al verbinden van de Staat Suriname met eventuele goudexploitaties in de toekomst binnen zo’n groot interesse gebied als een zwakte. De regering heeft rechten binnen een straal van 45 kilometer in het Rosebel-gebied om erts economisch verantwoord te verwerken, weggeven. “Wij hadden altijd het recht om er over te praten naar gelang het in ons belang zou uit komen. Nu hebben wij deze mooie rechten van ons verkwist”, meent hij.

Gajadien hekelt het feit dat de regering niet heeft willen luisteren naar het integriteitsprobleem en niet vooraf heeft willen meewerken aan goede garanties voor het voeren van een goede gescheiden administratie, tussen de operaties van Rosebel Gold Mines en die van de uitbreiding. “Waarom kon er niet vooraf de handleiding voor de boekhouding van de vennootschap onder firma worden opgesteld”, vraagt hij zich af. Gajadien hoopt dat de opstelling van de regering meer in het belang zal zijn voor de komende generaties bij de verdere behandeling van de overeenkomst met Surgold. “Laten wij nog positief proberen te blijven door de opstelling tot nu toe wat deze overeenkomst aangaat om weer te onderhandelen met de zorgpunten die gepresenteerd zijn in het parlement”, stelt de politicus.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

16-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics