Nickerie.Net, woensdag 17 april 2013


'Surinaams auteursrechten organisatie SASUR net als een profiterende buitenvrouw'

Frederik Finisie: ‘Sasur is geen koloku vrouw’

17-04- 2013

Paramaribo - De entertainmant business in Suriname ziet Sasur vooral een lelijke luis in de pels. 'Sasur is geen koloku vrouw (geluksvrouw, red.)’, zegt het assembleelid Frederik Finisie aan Dagblad Suriname. Sasur zou recentelijk hebben aangegeven dat zij gedurende de verkiezingscampagnes geld kan eisen van de verschillende politieke partijen. Vooral in deze periode worden bekende populaire strijdliederen afgedraaid.

Frederik FinisieFrederik Finisie

‘Wat betekent Sasur voor dit land? Sasur doet helemaal niets voor het land en wil gemakkelijk geld eisen van iedereen’, meent Finisie. Hij vergeleek Sasur met een buitenvrouw die geen kleren wast en eten op tafel zet voor haar minnaar. ‘Zij doet die dingen niet, maar wil gelijke behandeling en evenveel geld als de getrouwde vrouw. Dat kan toch niet. De getrouwde vrouw heeft kinderen en doet alles voor de man. Zij is de koloku vrouw (geluksvrouw,red.).’ Volgens Finisie is Sasur slechts uit op geld van burgers en organisaties. ‘Dat ding is een eenmansbedrijf zonder enige doelstelling.’ Deze organisatie is opgericht door een zekere Prim Ramlal, die ooit probeerde zijn muziekcd te verkopen in Suriname en stuitte tegen illegale kopien van zijn cd. Hij richtte Sasur op, echter zonder betrokkenheid van de Surinaamse entertainment vertegenwoordigers. Sasur begon als een stichting overal geld te eisen met dreiging van rechtzaken. Dit heeft tot veel kwaadbloed geleid binnen de gemeenschap . 

Finisie stelt dat het meer dan duidelijk is dat Sasur totaal niets betekent voor het land. ‘Als er een wet in het parlement zou komen over Sasur dan zou ik zeker tegen stemmen.’ Gedurende de afgelopen jaren heeft Sasur voor tal van hoofdbrekens gezorgd bij de media en verschillende showorganisatoren. Nu heeft Sasur het gemunt op de politieke partijen.

Sasur blijft heel vaag hoe de geinde gelden worden verdeeld en bij wie het uiteindelijk terecht komt. Inmiddels is duidelijk geworden dat Sasur allerlei kosten aanhaalt die vooral gemaakt door interne bedrijfsprocessen van Sasur zelf. Er blijft nauwelijk wat over voor de rechthebbenden. Sasus begint steeds meer te lijken op een levensverzekeraar met woekerpremies, waarbij er bijna niks overblijft om uit te keren.

Veel belanghebbenden in de Surinaamse entertainment industrie willen liever een autersrechtenorganisatie met vertegenwoordiging van producenten, consumenten en mediabedrijven, waarbij een vast deel van de inkomsten wordt gestort in een fonds voor het bevorderen van muziekonderwijs binnen onder alle lagen van de bevolking. Bijna alle districtskinderen, vooral op het platteland, zijn verstoken van muziekonderwijs.    

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /DBS/Fos Network

16-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics