Nickerie.Net, donderdag 18 april 2013


Binnen enkele dagen SRD 263 miljoen aan afwijkingsresoluties OW

Paramaribo - De regering van Suriname heeft ruim SRD 263 miljoen aan afwijkingsresoluties geslagen ten behoeve van het ministerie van Openbare Werken (OW) binnen enkele dagen. De meeste afwijkingsresoluties zijn geslagen op 10 en 11 februari 2013. Twee zijn gemaakt op 9 januari 2013. Onder andere VHP-parlementariër Mahinder Jogi timmert al een tijdje aan de weg over de vermeende onderhandse gunningen die plaatsvinden op OW. Jogi somde onlangs op dat dit ministerie al ruim US$ 100 miljoen aan werken onderhands heeft gegund, zonder het houden van een openbare aanbesteding dus.

Volgens de Comptabiliteitswet worden het uitvoeren van werken of het doen van leveranties ten behoeve van de Staat, in het openbaar aanbesteed. Alleen de president kan wanneer zulks in het belang is van de Staat van deze regel afwijken. In dat geval wordt van de beweegredenen om af te wijken melding gemaakt in de beschikking waarbij de werken of leveranties (of transporten) worden bevolen. Dwingend is voorgeschreven in de Comptabiliteitswet dat van deze beschikking een afschrift verzonden moet worden naar het parlement.

Het Comptabiliteitsbesluit bepaalt voorts dat van de regel van openbare aanbesteding kan worden afgeweken, voor leveringen, werkzaamheden en transporten tot geen hoger bedrag dan SRD 1.5 miljoen. Het bedrag was eerder SRD 30.000, maar is door de regering Bouterse – Ameerali verhoogd. Aansluitend op dit laatste bepaalt het Comptabiliteitsbesluit dat de goedkeuring van de RvM vereist is voor uitgaven een bedrag van SRD 4.000 te boven gaande.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

18-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics