Nickerie.Net, vrijdag 26 april 2013


Staatsolie ontdekt nieuwe olievoorraad

PARAMARIBO - De Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft in haar evaluatie over het boekjaar 2012 laten weten, dat er zich in het Weg naar Zee gebied oliehoudende zandlagen bevinden met een reserve van elf miljoen barrels. Volgens de oliemaatschappij moet nog wel worden uitgezocht of de olie economisch winbaar is. Tijdens een gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) maakte Staatsolie bekend een bruto-omzet van US$ 1,047 miljard te hebben behaald in 2012. De omzet van ruim een miljard US$ is een nieuw record voor het bedrijf. Naast deze financieel positieve berichten evalueerde Staatsolie ook de uitbreiding van de Staatsolie raffinaderij te Tout Lui Faut, het ontwikkelen van biofuel en de zoektocht naar nieuwe oliebronnen.

Het boekjaar 2012 was voor Staatsolie uiterst succesvol. De oliemaatschappij behaalde, naast een recordomzet, een winst van US$ 478 miljoen vóór belastingaftrek. Dit bedrag betekent een winststijging van 15% ten opzichte van 2011. De brutoomzet steeg zelfs met 34% ten opzichte van een jaar eerder. Vice-President Robert Ameerali was als aandeelhouder namens de Republiek Suriname aanwezig bij de AVA. De aandeelhouders en de raad van commissarissen hebben hun waardering uitgesproken voor de behaalde resultaten van het bedrijf.

Staatsolie heeft volop plannen om ook over het boekjaar 2013 een recordomzet te behalen. Het bedrijf is, om dit doel te verwezenlijken, onder andere bezig met de uitbreiding van de Staatsolie raffinaderij te Tout Lui Faut. In een persbericht verklaart de oliemaatschappij dat de uitbreiding naar tevredenheid verloopt. “We liggen redelijk op schema. Het zwaartepunt van het project ligt nu op de constructie. Volgens onze planning zal de nieuwe raffinaderij eind september 2014 in bedrijf worden gesteld.”

Ook de Staatsolie Power Company is druk bezig met een uitbreiding om tegemoet te komen aan de groeiende energiebehoefte in ons land. “Het vermogen van de centrale zal worden uitgebreid van 34 MW naar het totale vermogen van 62 MW. Het contract voor de bouw en voor de levering van machines is in 2012 gesloten. Naar verwachting vindt de oplevering plaats in januari 2014.”

Staatsolie is ook nog voornemens bij te dragen aan de ontwikkeling van een schonere brandstof. De maatschappij onderzoekt of er succesvol van suikerriet ethanol te maken valt, waarmede andere schadelijke stoffer in gasoline zouden kunnen worden vervangen. Nieuwe voorraad Staatsolie is tenslotte bezig met een grootscheepse zoektocht naar nieuwe oliebronnen.

“Met het Rivier Seismisch Project zijn in de Corantijn-, Coppename-, Saramacca-, Suriname-, en Commewijnerivier seismische gegevens verzameld. Het Rivier Seismisch Project zal het mogelijk maken een completer geologisch beeld van het land en de zee te krijgen. In het Weg naar Zee gebied zijn er exploratie- en evaluatieputten geboord. Er zijn oliehoudende zandlagen aangetoond met een mogelijke reserve van elf miljoen barrels. Verdere evaluatie zal moeten uitwijzen of de olie economisch winbaar is.”

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

26-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics