Nickerie.Net, donderdag 16 mei 2013


Man overleden terwijl hij medische hulp zocht

Arnie Rampersad (34) uit Wageningen heeft zaterdagavond het leven gelaten, terwijl zijn vriend R.R. van de ene naar de andere arts reed voor hulp. Wageningers zijn boos op de Regionale Gezondheids Dienst (RGD), omdat volgens hen de gezondheidszorg niet gegarandeerd is. De arts Premdew Lachman, die ook assembleelid (Nieuw Suriname) is, vindt het onterecht dat de vinger naar de RGD wordt gewezen. Hij is de coördinator van de RGD regio West.

Rampersad voelde zich iets na 21.00 uur niet lekker en belde zijn vriend R.R. op die hem bracht naar het ziekenhuis in Wageningen. Daar aangekomen stond er op een bord bij het ziekenhuis dat Frank Perk de wachtdokter is. Dit is in ressort Paradise, ongeveer 35 km vanuit Wageningen. Er stond ook een telefoonnummer bij. De vriend belde op het nummer en kreeg toen een verpleegkundige aan de lijn die aangaf dat hij voor cito gevallen naar Paradise moet gaan bij dokter Perk.

Doorverwezen

R.R. vroeg aan Rampersad wie zijn huisarts was en vernam dat het dokter Amor Romulo is, die in Wageningen woont. Hij bracht hem gelijk naar deze arts. Zij heeft de bloeddruk van de patiënt gemeten die 157/96 was. Romulo gaf hem een tablet onder de tong en zei dat hij naar de spoedeisende hulp van het dokter Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) moest gaan. De vriend reed Rampersad toen naar huis om wat kleren op te halen, waarna zij om 21.48 uur naar Nickerie vertrokken.

Onderweg, iets vóór de brug van Henarpolder, voelde de man zich onwel worden. R.R. besloot toen om hem naar de dichtstbijzijnde arts op Henar, Lachman, te brengen. Thuis bij de arts heeft de vriend getoeterd en zijn zoon kwam naar buiten. De vriend gaf aan dat er een cito patiënt uit Wageningen in de auto was. De zoon ging weer naar binnen zonder iets te zeggen, waarna de echtgenote van Lachman naar buiten kwam. Zij gaf aan dat Lachman niet thuis is. De vriend ging nu naar de andere arts in Henar, dokter Manna. Daar werd ook geclaxonneerd, maar niemand kwam naar buiten.

Te laat

R.R. had geen andere keus dan zo snel mogelijk naar het LMSZN te rijden. Onderweg heeft Rampersad zijn vriend weer eens gesmeekt om hulp. Toen het tweetal eindelijk in het ziekenhuis aankwam, heeft de arts bij de spoedeisende hulp geconstateerd dat de man niet meer leefde. Lachman met de situatie geconfronteerd, zegt aan Starnieuws dat hij niet thuis was. Hij was op dat moment aan de Djakartaweg in de Westelijke Polders. Lachman geeft aan dat er wel een arts in Wageningen was, maar deze heeft geen medewerking ingeroepen van de plaatselijke ambulancedienst die 24 uur elke dag ter beschikking is. Op de vraag waarom zijn zoon niet gelijk zei dat hij niet thuis was, deelt Lachman mee dat thuis bij hem is afgesproken als er iets medisch aan hem wordt gevraagd, hij steeds zijn vader of moeder moet inschakelen, wat hij ook deed.

Lachman merkt op dat Rampersad een patiënt was van de particuliere arts Romulo. Hij vraagt zich af wat RGD met deze zaak te maken heeft. De vraag die de mensen in Wageningen nu bezighoudt is “moeten zij wachten totdat er meerdere personen op deze manier doodgaan, voordat er daadwerkelijk actie komt". De mensen vinden dat de RGD de gezondheidszorg in Wageningen niet kan garanderen. De gemeenschap vraagt zich af waarom de overheid het ziekenhuis van Wageningen niet overdraagt aan LMSZN, zodat ook zij net als de mensen in Nickerie en omgeving kunnen genieten van kwalitatieve gezondheidszorg. Jeugdparlementariër Reguilio Dors had al op 30 april een open brief hierover geschreven.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

15-5-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics