Nickerie.Net, dinsdag 04 juni 2013


Cultuur, hét bindmiddel voor natievorming

Cultuur is hét middel om de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in verbinding te brengen. Voorzitter Ashwin Adhin van de Culturele Unie Suriname (CUS) meent dat cultuur een grote bijdrage kan leveren aan natievorming, indien deze bewust wordt gebruikt.

3aea04d83f01a163441bac6a8f8be68e.jpgAshwin Adhin, voorzitter van de Culturele Unie Suriname. (Foto: Ewen Cicilson)

Adhin geeft aan dat behalve behoud van cultuur ook de ontwikkeling ervan nodig is om tot natievorming te komen. “Diverse culturele uitingen moeten in een modern context kunnen worden geplaatst. Hierdoor zou deze door andere groeperingen in Suriname beter worden begrepen en geaccepteerd”, zegt Adhin. Hij merkt op dat dit de afgelopen jaren al gebeurt, maar moet volgens hem bewust worden gedaan.

De CUS werkt samen met verschillende culturele organisaties. Deze organisatie zegt niemand uit te sluiten. Om de samenwerking goed te laten verlopen is er binnen de CUS een systeem ontwikkeld, waarbij verschillende cultuurgroepen betrokken worden bij activiteiten. Uiteindelijk zal de samenwerking verder worden uitgebouwd, zoals dat nu ook gebeurt tijdens de herdenking van de Hindustaanse immigratie.

Gaat niet om religie

Adhin benadrukt dat bij de samenwerking het niet gaat om het religieuze gedeelte. Vooral bij Hindoeïsme zijn religie en cultuur aan elkaar verwant, maar de universele gedachten worden tot uiting gebracht bij de activiteiten. “Cultuur is gebaseerd op gedragingen en kan bijdragen aan onze attitudeverandering, identiteitsvorming en respect voor elk ander”. Volgens Adhin speelt cultuur daarom ook zo een belangrijke rol in de ontwikkeling van Suriname. Deze uitbouw en samenwerking zou het bestuur van CUS binnen vijf jaar willen realiseren.

De CUS is blij dat de herdenking van 140 jaar Hindustaanse immigratie, 150 jaar afschaffing slavernij en 160 jaar vestiging van Chinezen in Suriname gezamenlijk worden aangepakt. De nationale commissie werkt samen om de eenwording beter tot zijn recht te laten komen. Tijdens de herdenking woensdag zullen diverse bevolkingsgroepen gezamenlijk deelnemen aan activiteiten. Hoogtepunten zijn optochten, de kranslegging bij Bapa en Mai en Mama Sranan en de manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein.

Ewen Cicilson

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

04-06-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics