Nickerie.Net, zondag 09 juni 2013


Santokhi: Counter Terrorism Unit is overbodig

door Seshma Bissesar

De Counter Terrorism Unit is een overbodig orgaan. Dat zegt ex-minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi in een gesprek met De West . Hij wijst er op dat er al bestaande organen binnen het Korps Politie Suriname zijn die kunnen zorgen voor de veiligheid van de Staat, zoals de Mobiele Eenheid en de afdeling Recherche.

Ex-minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi

Als je een  unit hebt die bestaat uit gemengd personeel dan moet de procureurgeneraal een beschikking uitgeven, waarin staat dat deze speciale  unit belast is met de taken, maar dat is niet gebeurd’’, aldus Santokhi. De ex-minister en VHP parlementariër zegt dat doordat de wettelijke status van de CTU onduidelijk is, de rechter een uitspraak heeft gedaan bij de zaak van de Poeran-bende in het nadeel van de CTU. ‘’De rechter heeft met deze uitspraak een boodschap, een richtlijn en instructie gegeven dat het orgaan niet goed is. Dat wil zeggen dat je dat moet gaan regelen en niet dat je met kritiek moet komen en zeggen dat de rechterlijke macht verkeerd is.

 

Bouterse vond het nodig om de CTU in het leven te roepen, zodat dit orgaan belast zou zijn met de veiligheid van de Staat. ‘’De CTU is overbodig. Het is in het leven geroepen om goudprojecten die behoren tot bepaalde groepen, waarvan vooral bekende invloedrijke groepen, te beveiligen.  Het is niet in het leven ge roepen voor de staatsveiligheid en voor het behartigen van staatsbelangen, maar van groepsbelangen’’, stelt Santokhi.

De ex-minister zegt dat de onduidelijke status al begint bij de president. Terwijl de president beweert dat dit instituut valt onder de procureurgeneraal is het deze functionaris zelf die zegt dat deze  unit valt onder het KPS. ‘’En hier begint de onduidelijkheid al’’.  Santokhi zegt dat de be mensing van de CTU bestaat uit militairen en politiemannen. ‘’Politiemannen treden op basis van het politiehandvest op, terwijl militairen niet.

 

http://www.korps-politie-suriname.com/nieuws/nieuwsbronnen%20nationaal/archief%20nieuwsbronnen%20nationaal/2011/2011-07-nieuwsbronnen/ctu%20leden%20olv%20dino%20bouterse.jpgTweetal CTU-leden, die vooral worden ingezet om prive-eigendommen te bewaken van sommige Bouterse-gelieerde groeperingen

U moet uw huiswerk maken. De beschikking moet gemaakt worden. Wie moet de beschikking maken over de CTU en de bemensing? Is er achtergrondonderzoek ge weest? Is er een antecenden tenonderzoek geweest?  Wat is er verkeerd gegaan? Hoe is de bemensing ge weest? Hoe staat het met optreden en bewapening? Wie is de commandant van de CTU en op basis van welke wet wordt er opgetreden en tegen wie mag men op treden?’’, aldus enkele vragen die volgens Santokhi zeker moeten worden beantwoord. Hij is van oordeel dat indien men stelt in een rechtsstaat te leven, de regels ook in acht moeten worden genomen.   

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West/Fos Netwerk

09-06-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics