Nickerie.Net, zondag 09 juni 2013


UPS kiest definitief voor samenwerking met de VHP

Op de Partijraadsvergadering van zaterdag (8 juni 2013) van de Unie van Progressieve Surinamers (UPS) is in een sfeer van harmonie en weemoed het besluit genomen tot vergaande samenwerking met de VHP. De Partijraadsvergadering is voor de derde keer voorbereid en uiteindelijk met het statutair vereiste aantal leden gehouden, om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Een aantal voorstellen waar bijkans 1,5 jaar aan is gewerkt om de stap naar samenwerking met de VHP te zetten, werd in stemming gebracht en aangenomen. Daarmee is de weg vrijgemaakt om maximaal ondersteuning te geven aan de VHP in stad en district.

5eb4bdd111462b9e75cc9ce1fcc9f579.jpgDe UPS werd in 2003 opgericht en na bijkans 10 jaar is de balans opgemaakt. Aan twee verkiezingen is meegedaan. In 2005 met de UPS/DOE combinatie en in 2010 met de Volksalliantie, met weinig resultaat dat kon worden vertaald in zetels in De Nationale Assemblee andere volksvertegenwoordigende organen (wel beschikt de UPS nu over een RR-lid in het district Commewijne) en het machtscentrum. De verdeel-en-heers-politiek die zich alom manifesteert in het Suriname van vandaag en het kiesstelsel dwingen kleine partijen tot het zoeken naar strategische allianties: grote partijen of partijcombinaties staan in de gunst bij het electoraat, zo is gebleken.

Alternatief bieden

De UPS werd niet opgericht met het doel van enkelen om zich als hobby met de maatschappij en maatschappelijke ontwikkelingen onledig te houden, maar om invloed uit te oefenen op politieke beslissingen. De UPS heeft een aantal gedreven Surinamers bij elkaar kunnen brengen om hun individuele aspiraties en de drang naar een beter Suriname inhoud te geven. Gaandeweg bleek echter dat het een deel van deze gedreven landgenoten te doen was om de 'knikkers' (de zetels) en niet om het 'spel' (dienen van het algemeen belang). Deze botsing van opvattingen was de oorzaak van vaak heftige discussies met interne strubbelingen tot gevolg.

De UPS is voortgekomen uit progressieve geesten uit verschillende groeperingen waaronder de BVD, HPP, Naya Kadam en de VHP, om als alternatief middenblok voor de traditionele partijen te dienen.

De vergadering blikte terug en de emoties waren voelbaar. Zeker onder de oud-HPP’ers, die liever vast houden aan ideologische normen en waarden dan een sprong te maken in het ongewisse. “Liever een kapitein op een klein schip, dan matroos op een groot schip, waar muiterij aan de gang is”, was het advies aan partijvoorzitter Henry Ori. Ori memoreerde de grote bijdrage van de (oud) HPP’ers. Enkelen hebben ons verlaten en anderen die nog leven zijn we veel dank verschuldigd, zei hij. Echter, de VHP is niet meer de gemeenschappelijke vijand en deze partij zit nu in een heel andere fase van haar bestaan. De UPS heeft iets neergezet in de Surinaamse samenleving waar de partij trots op mag zijn, waren de woorden van de partijvoorzitter. De boodschappen waren duidelijk in alle mediaberichten, op podia, vóór en tijdens verkiezingscampagnes, in partijstandpunten en in gesprekken met burgers. De maatschappelijke baten hiervan zijn niet altijd alleen in verkiezingswinst te meten. De bewustwording onder het electoraat is gegroeid. Drie oud UPS’ers zitten nu in DNA, op vitale posten in de samenleving en velen zijn lid van andere politieke partijen.

Tijden veranderen

Het gemeenschappelijk gevoel was aanwezig dat actie ondernomen moet worden; dat de tijden zijn veranderd; dat het electoraat anders denkt en kiest en dat de VHP met Santokhi aan de leiding een goed alternatief is voor UPS’ers. De UPS kiest voor een strategie van samenwerking en geleidelijk opgaan in de VHP.

Zij die opteren per direct naar de VHP over te stappen kunnen het formulier voor het lidmaatschap van die partij meteen invullen. Anderen die meer tijd nodig hebben kunnen dit doen in een later stadium, wanneer hen dat uitkomt. Leden die niet kiezen voor de VHP zijn vrij in hun keus van een andere partij.

Met ingang van 8 juni 2013 worden formeel de zelfstandige politieke activiteiten beëindigd en zullen de structuren van de partij in Paramaribo en de districten alle steun en medewerking verlenen aan voorzitter Santokhi van de VHP. UPS’ers hoeven niet te vrezen dat hun gekoesterde idealen en het vele werk dat door hun voormannen en –vrouwen is verzet, op drift zullen raken. Hun werk wordt gecontinueerd binnen de VHP. De UPS achterban wordt ook opgeroepen zich achter de voorlieden te scharen.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

09-06-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics