Nickerie.Net, maandag 10 juni 2013


Strenge anti-tabakswet in Suriname in werking 

PARAMARIBO - De Tabakswet is ingaande vrijdag ingegaan. Meer dan tweehonderd controleurs van het Ministerie van Volksgezondheid en de bestuursdiensten waren elk uur van de dag, steekproeven aan het houden op vermakelijkheidsplaatsen en andere openbare plekken om naleving van de wet te garanderen. Intussen hebben vrijwel alle overheidsgebouwen en parastatale instellingen een aanduidingsbord geplaatst, om aan te geven dat er daar niet gerookt mag worden. Ook president Bouterse mag geen sigaretten meer roken op zijn kabinet, omdat er formeel daar ook een aanduidingsbord is geplaatst.

“Ik hoop niet dat het effect van het niet meer op deze plekken te zullen roken om het verbod alleen gaat, maar dat zij daadwerkelijk willen stoppen met dat gedrag", zegt Theo Vishnudath. Hij heeft ongeveer drie maanden geleden, leiding gegeven aan de parlementaire commissie die de Tabakswet heeft voorbereid.

Drie maanden zijn volgens hem ruim voldoende geweest voor iedereen om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het rookvrij maken van hun omgeving. Volgens de wet mag nu alleen gerookt worden in de openlucht en in de huiselijke sfeer. Als meetinstrument wordt meegegeven dat het alleen op die plekken toegestaan is te roken, als de blauwe lucht zichtbaar is vanaf de plek waar men staat.

“Er is goed voorwerk gedaan en er is eigenlijk een heel andere wet gemaakt". De horecasector en andere vermakelijkheidsplaatsen hebben, na eerst ferm te hebben geprotesteerd, water bij de wijn gedaan en zullen meewerken aan naleving van de Tabakswet die een unicum is binnen de regio. “Wat wij willen, is een gezond volk en de mensen beschermen tegen de gevolgen van tabaksrook", zegt Vishnudath die zelf ex-roker is.

Op handelaren zal er extra gelet worden. Voor het niet willen houden aan de nieuwe regels en het smokkelen van, zijn straffen voorbestemd van maximaal negen maanden straf en SRD 1 miljoen boete. Vanaf nu mogen sigaretten ook niet zichtbaar zijn in de winkels en alle reclame-materiaal en sponsoring die te maken hebben met tabak zijn verboden.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/No Spang

10-06-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics