Nickerie.Net, maandag 17 juni 2013


Farmer Field School moet rijstproductie vergroten

Nickerie - Soedeshchand Jairam, directeur van Adron. De Farmers Field School moet de rijstsector een enorme boost geven. Het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum, Adron, is van start gegaan met deze school. De training zal een heel seizoen duren en begint bij de droge grondbewerking en zal eindigen bij de oogst. Dit zegt directeur Soedeshchand Jairam van Adron aan Starnieuws.

De training waaraan 21 personen deelnemen, wordt door het Adron verzorgd. Vijf deelnemers zijn van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zes van het Adron en tien zijn rijstboeren. Jairam deelt mee dat het in de bedoeling ligt om het komende seizoen een aantal van deze scholen op te zetten in de verschillende ressorten in het district Nickerie.

Jairam vindt deze training enorm belangrijk. “Boeren moeten professioneel te werk kunnen gaan. De training is theoretisch en praktisch. Het streven is om de nieuwe generatie boeren goed op te leiden. Verschillende aspecten worden belicht. Omgaan met chemicaliën en het treffen van cultuurmaatregelen zijn erg belangrijk. Deze deelnemers zullen minimaal een keer in de week in het veld zijn om alles te observeren en daaruit de ontwikkelingen te volgen. Ook worden zij geconfronteerd met de fouten en leren zij hoe het anders moet. Hoe zij kostenbesparend moeten werken en hoe er meer geproduceerd kan worden”, legt Jairam uit.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

17-06-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics