Nickerie.Net, vrijdag 05 juli 2013


Girjasing wil vervanging leiding LMSZN

Assembleelid Sheilendra Girjasing (Nieuw Front/VHP) vindt dat de leiding van het dokter Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) moet worden vervangen. Hij heeft president Desi Bouterse een brief geschreven met 21 vragen over een patiŽnt die acht keren geopereerd. Er is een kompresgaas van 30 bij 30 cm2 centimeter achtergebleven in de buik van de vrouw.

Girjasing zegt dat het hier om een medische blunder gaat. Zes maanden duurde de lijdensweg, voordat ontdekt is dat al die tijd een kompresgaas in het lichaam is gebleven. De patiŽnt is uiteindelijk naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gegaan om verder te herstellen.

Vragen

Het assembleelid hoopt van de president afdoend antwoord te krijgen en rekent op een spoedige reactie.

1. Is het juist dat een jonge vrouw gedurende de periode 17 januari 2013 - 24 juni 2013 acht (8) keren in haar buik is geopereerd in het LMSZN?

2. Is het juist dat de patiŽnt direct na de eerste operatie door twee (2) specialisten op 17 januari 2013 reeds had aangegeven hevige pijnen te hebben in de buik, een toenemend gezwel boven de navel voelde en na 9 dagen werd ontslagen met de mededeling dat zij gestrest was en in familie-omgeving moest vertoeven?

3. Is het juist dat ondanks de operatie de pijn heviger werd, het gezwel steeds groter en een samentrekkend gevoel gaf?

4. Is het juist dat de patiŽnt op 8 februari 2013 opnieuw is geopereerd, omdat het vermoeden bestond dat een abces was ontstaan in de buikwand die operatief werd gedraind en een verblijf drain werd achtergelaten om constante pus af te voeren?

5. Is het juist dat de patiŽnt op 21 februari 2013 met spoed is geopereerd, omdat het gezwel heel hard aanvoelde, de buikstreek rood was en het vermoeden bestond dat het abces weer gevormd was en pus eruit werd gehaald en weer 2 drains werden geplaatst?

6. Is het juist dat de patiŽnt op 25 februari 2013 voor de 4e keer in haar buik is geopereerd om het abces te ledigen, om een normale genezing mogelijk te maken, waarbij pus werd schoongemaakt, en 2 drains werden geplaatst om pus af te voeren, het gezwel niet verdreven werd, terwijl de pijn bleef aanhouden en de patiŽnt op 8 maart 2013, na 16 dagen, werd ontslagen?

7. Is het juist dat op 12 maart 2013 in Paramaribo een MRI-scan is gemaakt van de onder -en bovenbuik van de patiŽnt en dat het resultaat van dit onderzoek onduidelijk was? Is het juist dat de familie van de patiŽnt op 19 maart 2013 deze kwestie schriftelijk onder de aandacht van de Geneeskundige Commissie van het Ministerie van Volksgezondheid heeft gebracht, met het verzoek ter zake een diepgaand onderzoek in te stellen? Wat is het resultaat hiervan?

8. Is het juist dat de patiŽnt op 27 april 2013 door een uit Nederland afkomstige chirurg, die waarnam, werd geopereerd waarbij wederom pus werd weggehaald, drains geplaatst en ondanks verzoek van de patiŽnt, weer niet gekeken werd naar mogelijke gaaskompres?

9. Is het juist dat op 4 juni 2013 een groot gezwel rondom de navel zichtbaar was, er wederom pus werd verwijderd en drains werden geplaatst?

10. Is het juist dat er gedurende de periode 4-20 juni 2013 de pijn ondraaglijk werd en dat de patiŽnt dagelijks via de beide drains, 60 om 60 ml. peroxide toegediend kreeg om het abces schoon te wassen?

11. Hoeveel artsen hebben de patiŽnt gedurende de periode 17 januari - 24 juni 2013 in het LMSZN behandeld ?

12. Is het juist dat de familie van de patiŽnt de directie van het LMSZN regelmatig heeft geÔnformeerd over de slecht uitgevoerde medische ingrepen door volgens hen onbekwame artsen? Zoja, zijn er maatregelen getroffen ?

13. Zijn de artsen die de patiŽnt hebben behandeld, daartoe bevoegd en ingeschreven in het Specialisten Register in Suriname? Is er antecedenten onderzoek in het buitenland ingesteld?

14. Is het juist dat op uitdrukkelijk verzoek van de patiŽnt en haar echtgenoot, de patiŽnt op 21 juni 2013 met spoed voor de 7e keer is geopereerd ? Is het juist dat tijdens deze operatie een gaaskompres van 30 cm in de buikholte van de patiŽnt is gevonden?

15. Is het juist dat het gebruikte gaaskompres niet was voorzien van rŲntgen-strips waardoor het niet herkend is geworden op rŲntgenfoto's?

16. Is het juist dat de patiŽnt enkele dagen daarna en wel op 24 juni 2013 voor de 8e keer is geopereerd, omdat voedseldelen te zien waren in de drain?

17. Is het juist dat uiteindelijk op uitdrukkelijk verzoek van de familie van de patiŽnt, zij op 26 juni 2013 met spoed is overgebracht naar het AZP en dat de behandelende arts daarbij aan de familie van de patiŽnt zou hebben medegedeeld dat hij deze patiŽnt na terugkeer uit Paramaribo niet meer zal behandelen?

18. Is het juist dat de directeur van het LMSZN op een persconferentie deze kwestie heeft afgedaan door aan te geven dat het een incident betrof en dat waar er gewerkt wordt, er fouten worden gemaakt?

19. Bent u het eens dat er sprake is van grove nalatigheid, ondeskundige aanpak en mishandeling c.q. marteling van de patiŽnt en welke maatregelen zijn getroffen om herhaling in LMSZN en andere ziekenhuizen te voorkomen?

20. Door deze medische blunder is het vertrouwen in het LMSZN ernstig geschaad en heerst er grote onrust en onzekerheid in de gemeenschap, wat is hiertegen gedaan?

21. Is er ter zake een diepgaand onderzoek ingesteld, wat is het resultaat hiervan en zijn er in afwachting van dit resultaat maatregelen getroffen tegen de verantwoordelijken?

Ter informatie:

Huidige directeur van LMSZN:  de heer Antoine Elias, NDP-er  (voorheen eigenaar Winkel Elias).

Huidige bestuursvoorzitter: de heer Bisnoepersad Dalloesingh, NDP-er (voorheen bushouder)

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

05-07-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics