Nickerie.Net, woensdag 17 juli 2013


Unasur protocol legt teveel nadruk op regering en president

Paramaribo - Tijdens de discussie over het protocol voor het beschermen van de democratie in de lidstaten van de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten (Unasur), merkte parlementariër Chandrikapersad Santokhi (Nieuw Front/VHP) op dat de nadruk wordt gelegd op de bescherming van regeringen en presidenten. Santokhi voert aan dat democratie veel verder gaat dan het protocol aangeeft.

5e2879cd214ed9710898c7f6b85545a4.jpgAssembleelid Chandrikapersad Santokhi

De democratische orde in een land bestaat uit meer dan een gekozen regering. Het gaat ook om de democratische beleving van waarden en normen. Het gaat ook om het respecteren van democratische instituten in het land, respecteren van de trias politica, respect voor de vrije meningsuiting en veel meer andere dingen”, stelt Santokhi tegenover Starnieuws.

Tegenovergestelde het geval

Volgens Santokhi wordt in het protocol geen duidelijke definitie gegeven over wat wordt verstaan onder de democratische orde. “Daarin merk je juist dat de democratische orde wordt versmald. Door te zeggen dat wanneer democratisch gekozen regeringen afgezet worden op een ondemocratische manier”. Hij legt uit dat Unasur een raad heeft van staatshoofden en van ministers. Een land wordt in Unasur dus vertegenwoordigd door regeringen. "Maar stel je voor dat een regering er zelf voor zorgt dat de democratische orde in een land in gevaar wordt gebracht. Wie moet Unasur dan aanspreken? We hebben in Zuid-Amerika al veel meegemaakt dat regeringen verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken van de samenleving, beknotten van vrijheden, heel wat coups. De vraag is dus ook of die regeringen de bevoegdheden van het parlement kunnen beperken of de onafhankelijkheid van de rechterlijk macht zou kunnen beperken. Wie mag dan bij Unasur gaan aankloppen. Tot nu toe wordt in het protocol dat recht alleen aan regeringen gegeven”, zegt Santokhi.

De parlementariër plaats ook vraagtekens achter enkele acties van Unasur regeringen en presidenten. Zo vraagt hij zich af onder welke Unasur structuur, de Boliviaanse president onlangs een vergadering van staatshoofden bijeen heeft geroepen, nadat hij zich beperkt en geïsoleerd voelde toen zijn vliegtuig niet mocht vliegen boven Europese landen. “Peru is voorzitter van Unasur, maar heeft de vergadering niet bijeengeroepen, maar gewoon een president".

Richtlijnen OAS ruimer

Santokhi vindt dat Unasur zich zal moeten laten leiden door richtlijnen van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), in gevallen waar het om de bescherming van de democratie gaat. “De democratische clausules van de OAS gaan veel verder. Daar kan men ook optreden bij schendingen van mensenrechten, schendingen van democratische vrijheden. Het protocol wordt straks onderdeel van het Unasur verdrag. Maar het verdrag wijst duidelijk ook op schendingen van mensenrechten. Tegen die achtergrond kunnen wij de conclusie trekken dat de in Suriname gewijzigde amnestiewet is goedgekeurd door het parlement, maar totaal indruist tegen de geest van Unasur. Wie moet nu naar Unasur. In het protocol kan het alleen de regering. Er is goedgekeurd dat er een Unasur parlement komt, maar dat is nooit uitgevoerd. Zo zijn er veel zwakke punten binnen Unasur als het gaat om onder andere de democratie”, zegt Santokhi.

Evenwel vindt Santokhi het een lichtpunt dat in een gesprek met minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, de bewindsman zich gevoelig heeft getoond voor de kanttekeningen. “De minister heeft aangegeven dat met deze nieuwe inzichten er ruimte is om het protocol enigszins aan te passen". De discussie over dit protocol wordt voortgezet donderdag.

Wilfred Leeuwin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

17-07-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics