Nickerie.Net, zaterdag 20 juli 2013


Santokhi ontvangt beleidsplan agrarische sector

Op woensdag 17 juli j.l. is door de Agrarische Raad VHP  zijn  beleidsdocument aangeboden aan de Voorzitter van de VHP, dhr. Chandrikapersad  Santokhi.  De Raad heeft nauwgezet gewerkt aan de formulering hiervan , waarbij alle stakeholders landelijk gehoord zijn in de consultatieronden. De beleidslijnen zijn geformuleerd op basis van alle subsectoren die van belang zijn om de duurzame economische ontwikkeling te doen stimuleren en te ontwikkelen. De subsectoren betreffen landbouw, veeteelt, visserij en overige.

De ontwikkelingsvisie van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP), is onder meer diversificatie van onze economie waarbij er investeringen  moeten worden gepleegd in duurzame economische sectoren zoals landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw, (eco) toerisme, industrie en dienstverlening.  Hierdoor zal een stevig  economisch fundament worden gelegd voor de generaties na ons. De investeringen kunnen worden gepleegd met de gelden  verkregen uit de mijnbouwsector.

Naarmate de tijd verstrijkt zullen voornoemde sectoren een steeds grotere bijdrage moeten leveren aan onze BNP. Hierdoor zal worden voorkomen dat het Surinaams volk in een duister en uitzichtloos dal terecht komt na het opdrogen van de niet hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen.

Met name de agrarische sector, met de focus op de agro- industriŽle ontwikkeling,  zal hierin een leidende rol  vervullen. Niet alleen op basis van het grote potentieel waarover wij beschikken, maar meer nog vanwege de historie, de traditie en het oogpunt van voedselzekerheid, voedselveiligheid en werkgelegenheid.

De vraag naar voedsel in de wereld zal blijven toenemen vanwege de bevolkingsexpansie. Tot 2030 moet de voedselproductie zeker met minimaal 20% toenemen, omdat 1,5 miljard meer mensen gevoed moeten worden. De ontwikkeling van de  agrarische sector vereist  visie,  tijd, en is kapitaal intensief. 

De agrarische sector heeft historisch bekeken een rol van grote betekenis vervuld in Suriname. In de jaren 60 en 70 heeft de agro-sector haar glorierijke periode gekend.  Ons land, in  grote mate  zelfvoorzienend  en met  redelijke export potenties, wordt tegenwoordig steeds meer overheerst door import.

Bij de formulering van het beleidsdocument zijn de volgende uitgangspunten  ingenomen :

  1. Om de gevolgen van de oneerlijke mondiale handel in landbouwproducten op te vangen, zal  het toekomstige overheidsbeleid een krachtige ondersteunende, faciliterende en beschermende rol moeten vervullen;

  2. teneinde daadwerkelijk invulling te geven aan  de veel genoemde slogan om van Suriname de voedselschuur te maken van de regio, zal het agrarische beleid drastisch omgebogen moeten worden waarbij met toepassing van geavanceerde technieken en technologie, de midden- en grootschalige agrarische productie versneld dient te worden aangepakt.

De leden van de  Raad c.q. vertegenwoordigers van de agrarische subsectoren hebben allen hun dankbaarheid geuit aan de Voorzitter en het overige Hoofdbestuur van de partij voor het platform en de gelegenheid hen aangeboden  om mee te denken over de sector.

Zij appreciŽren dat de Raad reeds  in deze fase  een  bijdrage mag  leveren aan  beleidsformulering voor hun eigen sector en dat de VHP raakvlakken heeft in de inzichten hoe de agrarische ontwikkeling van Suriname werkelijk aangepakt moet worden. De Agrarische Raad heeft een zeer intensieve activiteitenkalender gepland, welke nationaal en internationaal de burgers van Suriname zal betrekken in haar doelstellingen.

De Raad  zal  ook actief deelnemen in diverse platformen om aan te tonen hoe Suriname werkelijk tot een voedselschuur zal moeten uitgroeien. 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden

20-07-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics