Nickerie.Net, dinsdag 06 augustus 2013


Stichting Wangsabesari verkoopt SRD 307.000 zand voor Adna

Paramaribo - KTPI-parlementariër Oesman Wangsabesari heeft via zijn Stichting Tro-Jour SRD 307.000 ontvangen van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken voor het leveren en verwerken van 3.450 kubieke meter opvulzand. Voor gemiddeld SRD 89 per kubieke meter zal Wangsabesari zand op de ruim 50 geselecteerde sportvelden ‘strooien’. De ‘onafhankelijke’ gunningcommissie van het ministerie van KTPI’er Ismanto Adna wees het werk toe aan uitgerekend zijn partijgenoot Wangsabesari. ‘De gunningcommissie was onafhankelijk. Ik heb geen bemoeienis gehad bij de toewijzing’, zegt minister Adna aan Dagblad Suriname. ‘Daar het om kleine bedragen ging, althans bedragen onder half miljoen SRD, hebben we geen openbare aanbesteding gehouden. Er is een viertal bedrijven uitgenodigd om zich in te schrijven en de ondernemer met de beste prijs kreeg het werk toegewezen’, zegt Adna. De gunningcommissie stond volgens Adna onder leiding van Roy Partoredjo. De commissie van Partoredjo heeft bij de inschrijving geen rekening gehouden of de ondernemingen geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Tro-Jour stond ten tijde van de gunning niet ingeschreven bij KKF, terwijl dit bij wet verplicht is. Ook was het voor vicepresident Robert Ameerali geen ramp dat Tro-Jour niet ingeschreven stond bij KKF als onderneming. Op 26 februari 2013 keurde hij, op voorstel van Adna, in de Onderraad voor Aanbesteding en Gunning (Orag) het goed dat de stichting van Wangsabesari SRD 307.000 mocht ontvangen voor dit werk, dat nog niet uitgevoerd is.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2013/08/New-Image1.jpgHet leveren van zand voor de sportvelden is onderdeel van een groter project van minister Adna, dat SRD 650.000 kost. Het project “Ondersteuning in de rehabilitatie van sportvelden voor de landelijke ondersteuning aan de vorming, ontwikkeling en participatie van de gemeenschap” behelst ook het voorzien van geselecteerde velden van doelpalen en het beschikbaar stellen van 100 brushcutters. De 100 brushcutters zijn geleverd door firma Diwo Parts, die ook niet staat ingeschreven bij KKF. Per brushcutter van het merk Kaminah is SRD 2.150 in rekening gebracht, totaal voor alle machines SRD 215.000. Adna zegt dat ook hier de commissie van Partoredjo gekozen heeft voor Diwo Parts. ‘Als ik het goed heb, had de dealer van Stihl-brushcutters zich ook ingeschreven, maar dan voor een hoger bedrag. Daarom is gekozen voor Diwo Parts’, zegt Adna.

Een onderzoek van Dagblad Suriname naar een firma Diwo Parts in Suriname voerde ons tot naar Nickerie. Deze winkel blijkt zich gespecialiseerd te hebben in tweewielers en onderdelen daarvan. ‘We verkopen geen bruschcutters’, was het antwoord toen ernaar gevraagd werd in deze winkel. De doelpalen zijn wel geleverd door een geregistreerd bedrijf, te weten Abmacon. Voor 16 paar doelpalen heeft dit bedrijf SRD 135.700 ontvangen, SRD 8.481 per paar. Adna geeft aan dat het project reeds vorig jaar van start is gegaan. ‘We zijn in Nickerie begonnen en gaan door naar Coronie en de andere districten. In dit project zijn 50 velden opgenomen, maar we weten ook dat er landelijk tussen de 300 en 400 voetbalvelden zijn. Maar we moeten ergens beginnen’, zegt de minister. Volgens de minister zijn de velden grotendeels in handen van particulieren. ‘De enige eis voor de velden om in aanmerking te komen voor zand, brushcutter en doelpalen is dat ze een eigenaar moeten hebben’, zegt de minister. ‘De selectie van de ruim 50 terreinen is door het ministerie zelf gedaan. We zijn benaderd en onze mensen hebben hierna landelijk een inventarisatie gemaakt van de sportvelden’, legt Adna de procedure uit om in aanmerking te komen. Hoewel de betaling van de leveranciers is goedgekeurd, zijn de goederen nog niet geleverd. Adna vond het niet nodig om het materiaal en machines te bewaren op het Will Axwijk Sportcentrum (Sosis). ‘Ik vond het niet zo raadzaam om ze daar onder te brengen. Ik heb dat ook duidelijk gemaakt aan de onderdirecteur daar. De materialen en machines zijn nog steeds veilig bij de leveranciers’, zegt de minister. Intussen is bekend dat zaterdag de eerste brushcutters en zand zijn geleverd voor Real Java te Lelydorp en nog een paar andere velden.

Op een lijst die door minister Adna aan Dagblad Suriname verstrekt is, komen 49 velden (groot en klein) voor die een donatie zullen krijgen in de vorm van zand, brushcutters of doelpalen. Opmerkelijk is dat de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini niet meegenomen zijn. In het district Nickerie zijn 5 velden in aanmerking gekomen voor donaties. Deze zijn Groot Henar, Minicentrum Zeedijk, Solom, Multiveld Paradise en Wageningse Sportbond. In Saramacca krijgen SV Kampong Baroe, SCV Bintang Baru, SCSV Bersama, miniveld Boskamp, HC Powelschool en OS Uitkijk ondersteuning. In Paramaribo komen Stichting BOC Kamponglaan, Puwanani, Stichting Ressortontwikkeling Flora, Saharaveld Roblesweg, Pontbuitenveld, Albufloveld Flora, Latourveld, sportveld Clevia, volleybalveld Bazooka Kamponglaan en speeltuin BOC Kamponglaan aandacht van de minister. In Para gaat de minister denken aan voetbalveld Held, AJ Wellesschool, Lucien Thimotius Sportcomplex en Multiveld Billitonproject. In Coronie komen Merezoveld, Plantage Novar, veld Flamingo en Oud Bondsveld te Totness in aanmerking. In Wanica komen in aanmerking SCV Jong Rambaan, SV Manhatten, Curaboys, Hindelaya, Real Poerwo, Real Java, SV Koewarasan, Sportclub Altona (SCA), voetbalveld Houttuin Cassialaan, veld Celebesweg en SCSV Bangun Muda. Het laatst is het district Commewijne met SV De Hulp, SV Voorburg, SV Zoelen, speeltuin Tamanredjo, SV Real Peperpot, speeltuin Marienburg, Jagtlust en SV Ellen.

Jaswant Gajadien

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

06-08-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics