Nickerie.Net, woensdag 04 september 2013


PERSBERICHT - Vereniging van Rolstoelgebruikers Nickerie

Nieuw Nickerie, 4 september 2013

Ondergetekende - een rolstoelgebruiker - neemt het initiatief om mensen die in een rolstoel zitten te verenigen in de Vereniging van Rolstoelgebruikers Nickerie. Het zal een vereniging zijn die de belangen van de rolstoelgebruikers gaat behartigen. Hierbij heb ik de hulp ingeroepen van de WINgroep en zij hebben zich bereid verklaart mij te helpen bij dit initiatief.

Veel mensen in ons district die een rolstoel moeten gebruiken zijn verstoken van deelname aan het maatschappelijk leven. Zij vervelen zich, moeten de hele dag thuis zitten, kunnen niet zelfstandig naar de markt of naar de dokter enz. Maar er zijn ook mensen die de hele dag noodgedwongen in bed moeten blijven of thuis moeten zijn, omdat ze niet de beschikking hebben over een rolstoel.

Omdat er geen cijfers zijn over aantallen willen wij onderzoeken hoeveel mensen er in ons district wonen die in een rolstoel zitten of een rolstoel nodig hebben. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Wilt u zo vriendelijk zijn dit initiatief via uw radio en tv station ruimschoots bekend te maken. Mocht u mij willen interviewen dan hoor ik dat graag van u.

Wij gaan ervan uit dat ook u het belang van een vereniging van rolstoelgebruikers onderschrijft en dat u via uw media daarvan melding wilt maken zodat rolstoelgebruikers (of hun familie) met ons contact kunnen opnemen. De gemeenschap kan bellen met de initiatiefnemer:

Butch Agard telefoonnummer 8327486

of met de ondersteuners Rinus Guntlisbergen telefoonnummer 8684651

of met de WINgroep 212717 (kantoor) 8555427 (mobiel).

Ik hoop op uw bereidwillige medewerking

Met vriendelijke groet,

Butch Agard, initiatiefnemer

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / Ingezonden

04-09-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics