Nickerie.Net, zondag 08 september 2013


Surinamers vogelvrij, blunder president Desi Bouterse

Nijmegen. Dino Bouterse is onschuldig, totdat het tegendeel bewezen is. De president van Suriname had na de aanhouding van Dino Bouterse moeten zwijgen. Omdat alles dat hij verklaart tegen hem gebruikt zal worden. Hij is als directe familierelatie van Dino betrokken, hij is als president betrokken, omdat Dino Bouterse een Surinaamse staatsburger is. De president van een land dient zijn volk –en vooral zijn zoon- te allen tijde te vertegenwoordigen en te beschermen; daartoe beschikt de president over allerlei instituten waaronder geldverslindende ambassades.

Wat had de president moeten doen, als hij zijn hersens gebruikt had? Hij had zich onmiddellijk moeten laten bijstaan door een jurist en tevens zegsman die namens hem de nationale en internationale pers te woord moest staan. Hierdoor was de president als volksleider afgeschermd en in juridische zin beschermd om vanuit de achtergrond zijn eigen zaak en die van zijn zoon te monitoren. Door zijn lakeien allerlei verklaringen te laten doen uitgaan, ik doel op de belachelijke verklaringen van Linscheer inzake de CTU en Dino Bouterse’s positie daarbinnen en van Lackin over niet verstoorde internationale relaties, en zelf allerlei prietpraat –zoals de 13 kinderen van zijn lieve zoon op een moment waarop zijn imago in het geding is (wat een laffe vader) -de lucht in te zenden, heeft deze domme president zijn eigen graf gedolven.

Geblunderd

De Amerikanen en de internationale gemeenschap hebben gesmuld van het paniekvoetbal van de Surinaamse politieke leiders. Maar ook de oppositie heeft geblunderd door de verschillende postulaten van hun opinieleiders die kant nog wal raakten. De Amerikanen hebben de politieke oppositie in Suriname aan het werk gezet. Moeten de Amerikanen met een paplepel ook nog de oppositie komen voeren wat te doen nu? Slapen wij in Suriname? Onze nationale eer is geschaad en ook de naam van de Amerika’s is geschaad door het buitenlandbeleid van de president. De Amerikanen zijn boos op de internationale fratsen van deze president, de zwakste schakel in de Amerika’s.

De oppositie moet zo snel mogelijk met een gezamenlijke verklaring komen waarin het onmiddellijke aftreden van de president geëist wordt. Bepaalde regeringspartijen die door de president buiten spel gezet zijn, kunnen de brede nationale oppositie juist nu direct steunen. Het is nu de beurt aan het volk om de president te reshuffelen, omdat hij in meerdere opzichten gefaald heeft en wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden en juist nu voor het vuur van het buitenlandse gevecht dat Suriname nu moet leveren rondom de kwestie Dino Bouterse. Door te raaskallen (copyright prof. Walther Donner) over UNASUR, een perfecte timing van een actie die hij –de president zelf -ook zou kunnen hebben bedacht, en de aanhouding als een aanval op de president en dus op de bevriende natie Suriname te omschrijven, heeft de president zelf van deze kwestie een internationale politieke zaak gemaakt. Amerika valt Suriname aan. Waarom zou de USA de UNASUR conferentie willen verhinderen? De president weet dus iets wat wij niet weten. De complottheorie van stal halen ten opzichte van een bevriende natie is bij de Amerikanen uiterst verdacht overgekomen, de navenante reactie – het afstand nemen van een eigen staatsburger- van de president op zijn zoon verbijsterde iedereen in het buitenland. De verklaringen van Sonny Hira een ervaren diplomaat op een gerenommeerd tv-station waren olie op het vuur. Op het internet vroeg iemand mij als ik misschien iets wist wat de gemeenschap niet wist en ik antwoordde niet ontkennend.”

Rechtsstaat

 ”Ja ik weet dat de president precies weet wat Dino uitspookt in het buitenland. Ik weet ook dat de president een psychologisch probleem heeft met zijn zoon, die hem boven het hoofd is gegroeid en zijn eigen weg gaat (echtscheidingsperikelen). Tot ergernis van de president zelf. Maar die eigen weg heeft de president zelf voor hem uitgestippeld (om bij de verloren zoon weer in de gunst te staan), dus is het bijzonder laf om zich van de daden van Dino te distantiëren. Dino is het aas geworden (de kleine vis) waarmee de Amerikanen bezig zijn de grote vis te vangen. Bouterse zit in de piepzak. Hij heeft zijn eigen vonnis getekend door zelf de internationale podia te kiezen om een politiek wereldleider uit te hangen.

Internationaal trapt men daar niet in. Suriname is een land waar de wetgeving ondergeschikt is gemaakt aan de politiek; daardoor is de president niet controleerbaar. Maar het land Suriname is geen maffiaorganisatie, waarin men met moorden afrekent, wapentuig verzamelt om geweld te kunnen ontketenen en daarmee te dreigen om iedereen fysiek te onderwerpen aan de wil van de president. Suriname is een democratische rechtsstaat en heeft geen andere keus dan zijn bondgenoot Amerika te ondersteunen in de toepassing van het internationale recht. Bouterse heeft zichzelf door de amnestiewet gemanoeuvreerd in de positie waarin hij nu juridisch moet meewerken aan zijn eigen aanhouding en 'executie'.

Blamage

In ALLE Amerikaanse media wordt Bouterse (onze president dus) aangehaald als de grotere boef, die zijn volk manipuleert door zijn dictatorschap. Zijn China-move is fataal geworden, omdat de gehele wereld een politiek volgt om het Chinese dollar-imperialisme- en de slavernij moraal van haar arbeidsopvatting- in te dammen. De moderne wereld is een multipolaire wereld met de Amerikanen in een centrale leidinggevende rol (ondanks de afzwakking vanwege de verscheidene inter- gerelateerde crises). Het laatste woord is dus aan onze bevriende natie USA, die nu reeds stellen dat het afgelopen moet zijn met de dictatuur Bouterse in de Amerika's.

Suriname is ook een blamage geworden voor Amerika en Zuid-Amerika. Het zou mij daarom ook niet verbazen als de Chinezen hebben meegewerkt aan deze internationale val die voor Bouterse is uitgezet, want de Chinezen waren zeer terughoudend met financiële toezeggingen ondanks de politieke vrijages. Maar China heeft zijn hand reeds overspeeld door teveel ruimte te geven aan Bouterse, haaks op het beleid van zijn eigen bondgenoten in de regio. Een Chinese weeffout. De Brazilianen willen geen rumoer aan de vooravond van de wereldkampioenschappen voetbal, en hadden bovendien nog enkele appeltjes te schillen met zoon Dino. Ook Colombia (vanwege de roemruchte FARC-wapenruil en door de Surinaamse maffia vermoordde Colombianen ) had Dino Bouterse op zijn lijst. Venezuela staat hoog op de DEA drugsbestrijdingslijst en anti terreur bestrijding en geopolitieke controverses, waarin het land Suriname heeft meegesleurd. Een president die herhaaldelijk van de daken schreeuwt dat zijn eigen burgers- o.a. zijn zoon niet hoeven te rekenen op zijn bescherming, zegt in feite dat zijn burgers vogelvrij zijn in het buitenland en schoffeert daarmede alle diplomatieke buitenposten van Suriname. Een internationale blunder met fatale gevolgen.

Ludwich van Mulier, Nijmegen/Paramaribo. 6 september 2013. ANS persbureau.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / NSS

08-09-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics