Nickerie.Net, vrijdag 20 september 2013


Meer kinderen erbij met Diabetes Type 1

Er worden steeds meer kinderen gediagnosticeerd met Diabetes Type 1. Op zich is dit geen situatie die zorgen baart, aangezien overgewicht of erfelijkheidsfactoren geen rol spelen bij deze vorm van diabetes. “Waar we ons wel zorgen over maken, is wanneer de begeleiding van deze kinderen niet goed, niet effectief en niet multidisciplinair is, zodanig, dat het kind niet oud wordt, ” zegt Wandy Soemodihardjo, diëtiste tevens manager van DiaBetre.

De complicaties van Diabetes Type 1 manifesteren zich eerder bij slechte regulatie: beschadiging van de nieren en de ogen, alsook hart- en vaatzieken. Deze complicaties komen ook voor bij patiënten met Diabetes Type 2, maar daar gaat het om volwassen patiënten. “Het zijn dus wel dezelfde complicaties, maar deze manifesteren zich eerder bij Type 1 patiënten als ze hun bloedsuiker niet goed reguleren. De begeleiding van deze kinderen moet dus optimaal zijn,” stelt Soemodihardjo.

Personen met Diabetes Type 1 kunnen niet zonder insuline. Regelmaat is voor hen erg belangrijk. Een kind dat geen Diabetes Type 1 heeft, zou gerust kunnen zeggen: “Ik heb nog geen honger, mag ik straks eten?” Een kind met diabetes mellitus type 1 is echter gebonden aan een vast ritme. Naarmate ze jonger zijn, is het veel moeilijker om hen aan dat vast ritme te houden, weet Soemodihardjo. Vooral in de vakantie hebben deze kinderen het moeilijk, wanneer ze zien dat broers en zussen bijvoorbeeld wel later of anders eten. Reden om speciaal voor kinderen met Diabetes Type 1 een vakantie-activiteit te organiseren.

In samenwerking met de Stichting Diabetes Educatie Suriname (SDES) en BoeroeSwing, biedt DiaBetre op vrijdag 20 en zaterdag 21 september een interactief tweedaags programma aan, waarbij educatie, beweging en voeding centraal staan. Vrijdag wordt het accent gelegd op voorlichting. Ouders en hun kinderen met Diabetes type 1 praten in het DiaBetrecentrum met lotgenoten over de verschillende insulinesoorten die de kinderen gebruiken.

Elk kind is anders “Elk kind is anders, het ene kind spuit twee keer per dag insuline, een ander vier keer,” zegt Soemodihardjo. Kinderen die pas met diabetes mellitus type 1 zijn gediagnosticeerd, kunnen- samen met hun ouders – opgevangen worden door lotgenoten die al langer met de aandoening leven. Ze leren onder meer hoe ermee om te gaan, bijvoorbeeld ook op school.

Zaterdag wordt de nadruk gelegd op sportactiviteiten en voeding. “Met de kinderen gaan we theorie in praktijk brengen wat eten en bewegen betreft. We gaan dingetjes maken en koolhydraten tellen, en ook zelf opeten,” zegt Soemodihardjo. Deelnemers kunnen zich opgeven bij DiaBetre aan de Tourtonnelaan of via hun facebookpagina DiaBetre Suriname. Deelname aan de activiteiten is kosteloos.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / NSS

20-09-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics