Nickerie.Net, dinsdag 01 oktober 2013


Verklaring oppositie: President krijgt signaal

In een verklaring leggen de fracties hun stap uit. Het blijkt keer op keer dat de Regering ongestraft afwijkt van het door DNA goedgekeurde beleid en de vele beloften gedaan door de president- als hoofd van de regering- niet in uitvoering brengt. Dit beleid is strijdig met de normen van voorspelbaarheid en rechtmatigheid en de rechtmatige verwachtingen van het volk.

cb6494b5e5f6545ea8cbab9ba8f7c199.jpgNieuw Front en BEP lopen na de opening van de buitengewone openbare vergadering uit de vergaderzaal. De fracties van het Nieuw Front en BEP zeggen een signaal te hebben gegeven door de jaarrede van president Desi Bouterse niet in de vergaderzaal te volgen.

Tegelijkertijd wordt het volk geconfronteerd met ernstige armoede, verruwde criminaliteit, grote verspillingen door de regering, verkoop van een groot bedrag aan vreemde valuta en een deel van de goudvoorraad door de Centrale Bank van Suriname, steeds stijgende wisselkoersen, stijgende prijzen in de winkels, toenemende staatsschulden, wanbetaling door de regering, ernstig corruptie- faciliterend beleid, het gesjoemel met de naschoolse opvang, eervol ontslag van corruptie verdachte ministers zonder onderzoek, opsporing en vervolging, verlening van gratie en amnestie aan plegers/verdachten van moorden en andere ernstige misdrijven en mensenrechtenschendingen, etc. En alsof dit niet voldoende is, wordt Suriname, internationaal, ernstig in verband gebracht met drugs- en illegale wapenhandel en mensensmokkel. Allemaal zaken waar ons volk gebukt onder gaat, zonder enig vooruitzicht op duurzame verbetering van de leefbaarheid in het land.

Ernstige negatieve gevolgen

Hetgeen zich thans in ons land voltrekt gaat aan de grote wereld ook niet onopgemerkt voorbij, hetgeen ernstige negatieve gevolgen heeft voor onze waardigheid en de integriteit van ons land. De president heeft er een gewoonte van gemaakt om per jaar slechts enkele monologen te houden in DNA, in plaats van te voldoen aan zijn grondwettelijke plicht om verantwoording af te leggen in DNA over het gevoerde beleid. Het is meer dan duidelijk dat deze president het openbaar debat met de volksvertegenwoordiging ontwijkt! Ook ministers, wanneer ze in DNA zijn, hebben de gewoonte geen debatten te voeren in DNA, gestelde vragen worden niet beantwoord of worden “meegenomen” en komen nooit meer aan de orde.

Het moet duidelijk zijn dat de President niet het vrije recht heeft om te beslissen of hij verantwoording over het gevoerde beleid aflegt in DNA of niet, hij is daartoe grondwettelijk verplicht. De President heeft voorts niet de vrijdom om te beslissen of hij, door parlementariërs gestelde vragen, zal beantwoorden of niet. Hij is daartoe bij wet verplicht. De president en de regering vertrappen de regels van de grondwet en de normen en waarden van democratie en rechtsstaat, de grenzen van de moraliteit en het fatsoen. De oppositie heeft de plicht tegenover dit volk om hier een halt aan toe te roepen!

Het zijn deze redenen waarom de oppositie in DNA heeft gemeend een ernstig signaal te sturen naar de president en regering, dat het nu wel genoeg is en dat het door hen gevolgde heilloze pad wordt verlaten en heeft besloten om tijdens de buitengewone openbare vergadering van 30 september 2013, het zoveelste monoloog, zich terug te trekken uit de vergaderzaal en zich te beraden. Aldus de verklaring van het Nieuw Front en de BEP.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / NSS

30-09-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics