Nickerie.Net, woensdag 16 oktober 2013


Kabinets directeur Eugene van der San blijft blunderen

De afgelopen weken heeft de Surinaamse gemeenschap van de bestuurskundige, de heer Eugene van der San, een lesje voorgeschoteld gekregen dat het kwartaalcijfer tot hele getal afgerond moet worden. Hij zou de rechtvaardiging van zijn stelling gehaald hebben uit een regelgeving die aangeeft hoe de cijfers bepaald worden. Voor vele onderwijzers was het snel duidelijk dat Eugene van der San zich goed vergist heeft in het bepalen van het rapportcijfer en het kwartaalcijfer. In het geval van zijn dochter moest het kwartaalcijfer 8,8 tot 9 afgerond worden. Het eindcijfer voor Tekstbegrip zou dan een 6 moeten zijn in plaats van een 5. Zijn dochter zou dan slagen voor het mulo. De rechter heeft correct gehandeld door een vonnis uit te spreken in zijn nadeel. De man die directeur is van het kabinet van het staatshoofd c.q. regeringsleider van de Republiek Suriname, heeft na het voor hem negatief uitgepakte vonnis een petitie via de beleidsadviseur en ex-president Jules Wijdenbosch ingediend aan de president. Gelukkig heeft de president tot nu toe deze petitie aan zijn laars gelapt. Gelukkig.

Zondag heeft de heer Eugene van der San gemeend te reageren op uitlatingen van Hugo Essed en Armand van der San over de manier hoe het huidige kabinet omspringt met de ministeriële verantwoordelijkheid die per Staatsbesluiten zijn vastgelegd. Ik laat het voor wat de inhoudelijke kant van de besluiten en de reactie van Eugene van der San over aan de heren Hugo Essed en Armand van der San die uit hoofde van hun juridische vermogen en ervaring om de heer Van der San van repliek te dienen. Overigens, als zij wel daarop wensen te reageren.

Wat mij wel is opgevallen, is dat de heer Eugene van der San binnen enkele weken grote blunders maakt. De eerste blunder was over de cijfers. De tweede blunder die hij maakt, is onomwonden te verklaren dat alleen de president verantwoording verschuldigd is aan De Nationale Assemblee. Ik denk dat hij dit zegt uitgaande van wat in artikel 99 van de grondwet staat, namelijk dat de uitvoerende macht bij de President berust. Deze bepaling staat in Hoofdstuk XII de tweede afdeling onder kopstuk Bevoegdheden van de President. In artikel 90 lid 2 staat letterlijk: Hij (de President) is verantwoording verschuldigd aan De Nationale Assemblee. In artikel 116 lid 2 staat echter ook: De Regering is verantwoording verschuldigd aan De Nationale Assemblee. In artikel 116 lid 1 wordt duidelijk gesteld wie de Regering vormt. De President vormt met de Vice-President en de Raad van ministers, de Regering. Dit laatste betekent dat niet alleen de President verantwoording verschuldigd is aan DNA, maar ook de Regering. Logisch geredeneerd zegt de grondwetgever dat er sprake is van een collectieve verantwoordelijkheid en dus een collectieve verantwoordingsplicht aan het hoogste orgaan van Staat, DNA.

Bert Eersteling

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / NSS / Fos Network

16-10-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics