Nickerie.Net, woensdag 16 oktober 2013


Wereldvoedseldag: Verklaring Agrarische Raad VHP

Op 16 oktober, de dag waarop in 1945 de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, werd opgericht, is Wereldvoedseldag in het leven geroepen. Deze dag is bedoeld om stil te staan bij de voedselproblematiek in de wereld, alsmede het vestigen van de aandacht op de problemen en oplossingen in de strijd tegen honger.

Wereldvoedseldag 2013 heeft als boodschap: ‘gezonde mensen zijn afhankelijk van gezonde voedselsystemen’, waarbij de focus gericht is op ‘duurzame voedselsystemen voor voedselzekerheid en voeding’.

Toenemende vraag

Ook de Agrarische Raad van de VHP staat op deze dag stil bij de nationale en mondiale voedselvraagstukken en constateert met zorg de verslechterende voedselsituatie in de wereld. Volgens de FAO zijn anno 2013 circa 870 miljoen mensen chronisch ondervoed. De huidige voedselproductie kan de steeds toenemende vraag niet bijhouden. Als gevolg van de groei van de bevolking en de toename van de welvaart, stijgt de vraag naar voedsel veel sneller dan de groei van de productie. Om aan deze groeiende vraag te voldoen zal de wereldwijde productie van voedsel tegen 2050 verdubbeld moeten zijn.

Ook de lokale productie van voedsel en voedselgewassen is zorgwekkend en de positie van de voedselproducenten fragiel en continu onder druk. Er wordt in toenemende mate voedsel geïmporteerd en importeurs worden gefaciliteerd, terwijl de lokale producenten aan hun lot worden overgelaten. De producenten van rijst – ons hoofdvoedsel – schreeuwen al jaren om duurzame oplossingen van hun vele problemen, maar de regering laat weinig van zich horen. Maatregelen om de rijstsector concurrerend te laten produceren, blijven uit.

De vele beloften van de huidige regering om de agrarische sector te maken tot de voedselschuur van de regio, zijn slechts loze kreten gebleven. De Agrarische Raad van de VHP spreekt de hoop uit, dat de regering alsnog erin slaagt om het huidige agrarische beleid drastisch om te buigen en alsnog groei en ontwikkeling van de sector te realiseren.

De Agrarische Raad van de VHP

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / NSS / Fos Network

16-10-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics