Nickerie.Net, maandag 04 november 2013


Surishopping beschuldigt Raad van Ministers van corruptie

Surishopping beschuldigt de Raad van Ministers ervan het land met ruim SRD 2.196.000 benadeeld te hebben. NV Flex mag goederen leveren voor de Brandweer, terwijl dit bedrijf de hoogste inschrijver was. Ramsoender Jhauw, directeur van Surishopping, zei zojuist op een persconferentie dat zijn bedrijf al jarenlang goederen levert voor de Brandweer zonder enige klacht. Hij begrijpt niet waarom NV Flex voor dezelfde producten de goederen mag leveren tegen een veel te hoge prijs.

9a0c2af731e6540c954474aac989d6dd.jpgDe directie van Surishopping op een persconferentie vandaag in Theater Unique. Algemeen directeur Ramsoender Jhauw wordt geflankeerd door financieel directeur Jiten Bisessar (links) en commercieel manager Roy Saharie.

Jhauw zegt dat hij diverse malen vicepresident Robert Ameerali heeft gebeld, maar hij heeft geen gehoor gekregen. Jhauw benadrukt dat velen bang zijn om de kat de bel aan te binden, maar dit is volgens hem te grof. Hij heeft besloten niet te zwijgen en de samenleving in te lichten over wat er gebeurt. Flex heeft voor diverse goederen ruim honderd procent hoger geoffreerd en heeft de gunning toch gekregen. Dit is volgens de ondernemer niet normaal. Jhauw heeft van de brandweercommandant Cecil Waal vernomen dat de raad van ministers heeft besloten dat NV Flex de gunning krijgt. Dit buiten de gunningscommissie om. Ook het kabinet van de president heeft niet gereageerd op alarmsignalen van Surishopping.

"Het moet nu stoppen met de corruptieve praktijken. Het land wordt enorm benadeeld", zegt Jhauw. Hij benadrukt dat Flex een nieuwkomer is in deze branche en de hoogste inschrijver was. "Als wij al die jaren de beste kwaliteit hebben geleverd en er zijn geen klachten. Wij zijn de laagste inschrijver en agent van de producten. Waarom is de gunning aan Flex gegund. Als ze weer zo doorgaan, zullen wij de samenleving opnieuw inlichten. Dit kan niet. Dit is zielig voor het volk en de Staat. Ik kom op voor mijn recht. Ik heb harde gegevens hier", stelt Jhauw.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / NSS

03-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics